Print

Hulp bij administratie

De maatschappelijk werker kan je helpen bij het wegwijs raken in allerlei administratieve zaken. Zo bieden wij hulp bij het invullen van formulieren of het beantwoorden van brieven en documenten die je van andere diensten ontvangt.

Iedere inwoner van Rijkevorsel kan beroep doen op deze dienstverlening.

Een aanvraag kan je indienen bij de sociale dienst OCMW Rijkevorsel. Bij aanmelding bij het onthaal zal je in contact gebracht worden met de meest aangewezen assistent.

Indien je vragen hebt bij een aanvraag of werking en je hebt hiervan documenten, brengt je deze mee. Hiernaast is het nuttig om je identiteitskaart, bankkaart en eventuele volmachten bij te hebben.

Contacteer

OCMW Rijkevorsel – Sociale dienst

03 340 39 65, socialedienst@rijkevorsel.be