Print

Lokaal opvanginitiatief (LOI)

Elke vreemdeling die in België arriveert, kan asiel aanvragen. Maar niet iedereen zal als vluchteling erkend worden. Eerst moet de asielzoeker een procedure doorlopen. Sinds de hervorming van de asielprocedure in juni 2007 hebben asielzoekers tijdens hun procedure enkel nog recht op materiële steun en niet langer op financiële steun. 

Bij aankomst in België worden asielzoekers door Fedasil (dit is: het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers) aan een collectieve opvangstructuur toegewezen. Dit zijn de Fedasil- en Rode Kruiscentra. Na een verblijf van 4 maanden in een collectieve opvangstructuur kan de asielzoeker een aanvraag doen om naar een individuele opvangstructuur (een Lokaal Opvanginitiatief, kort LOI) door te stromen.

Een LOI wordt georganiseerd door het OCMW, staat in voor de opvang van kandidaat vluchtelingen en wordt gesubsidieerd door de federale overheid. Asielzoekers kunnen enkel aanspraak maken op materiële hulpverlening in het LOI van het OCMW, waaraan ze worden toegewezen.

Wat biedt het OCMW?

  • Onderdak in een gemeubelde gemeenschappelijke woning met de nodige faciliteiten, zodat de asielzoekers zelf kunnen zorgen voor hun dagelijkse basisbehoeften.
  • Wekelijks leefgeld om te voorzien in voedsel, kledij en hygiëneproducten. 
  • Medische hulpverlening: het OCMW neemt de medische en farmaceutische zorg die aan de asielzoekers geboden wordt ten laste en vordert deze vervolgens terug bij de POD Maatschappelijke Integratie.
  • Psychosociale begeleiding: de maatschappelijk werker begeleidt de asielzoekers in de asielprocedure, ondersteunt hen bij hun integratie in de buurt, maakt hen wegwijs in de gemeente, biedt administratieve ondersteuning, …

Het lokaal bestuur heeft een opvangcapaciteit van tien beschikbare plaatsen, verspreid over drie woongelegenheden. Wij bieden opvang aan diverse gezinssamenstellingen (koppels, gezinnen, alleenstaande mannen).

Als er een definitieve beslissing wordt genomen in het asieldossier, betekent dit in de meeste gevallen het einde van het recht op opvang voor de asielzoeker. Na een positieve beslissing krijgt de vluchteling een verblijfsvergunning en moet hij op zoek naar een eigen woning. Wie een negatieve beslissing krijgt, moet het grondgebied verlaten.

Meer info

Sociale dienst
03 340 39 65
socialedienst@ocmwrijkevorsel.be