Print

Algemene informatie

Visie

 “Loop niet voor mij,

         ik kan niet volgen…

  Loop niet achter mij,

         ik kan niet voorgaan…

  Loop naast mij,

         en laat ons samen gaan…

Algemeen

Woonzorgcentrum Prinsenhof heeft een erkenning voor 30 bedden met een bijzondere erkenning (vroegere benaming RVT bedden) (erkend onder het nummer VZB 2061) en 5 ROB-bedden (rustoordbedden) (erkend onder het nummer CE 1950). 

Woonzorgcentrum Prinsenhof beschikt over 35 kamers verdeeld over twee afdelingen. Afdeling Parkiet, bestaande uit 15 kamers, is specifiek ingericht voor mensen met dementie. Op afdeling Roodstaart zijn 20 kamers beschikbaar voor fysisch zwaar zorgbehoevende ouderen. De beide afdelingen hebben een centrale badkamer met kantelbad om snoezel-relaxatiebaden te kunnen geven. Op afdeling Parkiet is tevens een douche voorzien.

Verder zijn voorzien: zithoeken met TV en muziek en een kapsalon. De voorkeur wordt gegeven aan samen eten in de polyvalente ruimten.

Verpleging en verzorging

Een deskundig team van verpleegkundigen en zorgkundigen, aangevuld met logistieke helpsters, staat in voor de dagelijkse verzorging. Wij beschikken over referentiepersonen in verschillende disciplines (palliatieve zorg, dementie, diabetici, wondzorg). Naast de meer lichamelijke hulp die ons team verleent, trachten zij zowel de bewoner en zijn familie ook moreel en sociaal te begeleiden.

Activiteiten

Het team van onze dienst beweging en animatie (kiné, ergo en animatie) zorgt dagelijks dat er voor de bewoners, geheel vrijblijvend, een aanbod van activiteiten is zoals:

 • ontspanningactiviteiten: feesten, optredens, uitstappen,...
 • creatieve activiteiten: handvaardigheid, geheugenoefeningen    
 • bewegingactiviteiten: bewegingoefeningen, wandelen
 • lichaamsverzorgende activiteiten: schoonheidssalon, gezicht–  hand- en voetmassages, snoezel–  en relaxatiebaden
 • pedicure: minstens 1 maal in de 6 weken zal één van onze 3 pedicures de voeten van onze bewoners extra verzorgen. Deze service is in de ligdagprijs inbegrepen!
 • Sociaal contact: wij promoten sociaal contact tussen bewoners, personeel, familie, kennissen en vrijwilligers.

Dagprijs

De dagprijs bedraagt voor

 • een éénpersoonskamer: € 59,56 (8 januari 2022)
 • twee éénpersoonskamers: € 119,12(voor echtparen)

In deze prijs is inbegrepen   

 • huisvesting,
 • maaltijden (inclusief alle tussendoortjes, feestjes)
 • hotellinnen (inclusief washandjes en handdoeken)
 • verpleging en verzorging
 • incontinentiemateriaal
 • TV-aansluiting
 • telefoonaansluiting
 • telefoneren binnen het woonzorgcentrum en de serviceflats
 • verzekering persoonlijke bezittingen tot en met € 17 125,26       
 • aansprakelijkheidsverzekering voor activiteiten in en met het woonzorgcentrum
 • kinesitherapie
 • logopedie
 • pedicure

Niet inbegrepen zijn 

 • geneeskundige onderzoeken en doktersconsultaties
 • medicatie
 • was van persoonlijk linnen
 • kapper
 • speciale manicure behandelingen
 • telefoneren buitenshuis
 • telefoonabonnement: € 7,90per maand

 

Opnamereglement

Het profiel van de kandidaat-bewoner is afhankelijk van volgende criteria:

 • Opnamemogelijkheid op afdeling Parkiet of afdeling Roodstaart
 • voor opname op afdeling Parkiet wordt steeds ‘dementie’ als eerste profielkenmerk in aanmerking genomen.
 • voor opname op afdeling Roodstaart wordt de voorkeur gegeven aan fysisch afhankelijke kandidaten

Score op de Katz-schaal:

 • voorrang wordt steeds verleend aan kandidaat-bewoners in afhankelijkheidscategorie C of Cd, daarna categorie B met diagnostisch bilan D, categorie B, categorie A en categorie O.
 • de Katz-schaalscore heeft steeds voorrang op alle andere bijkomende criteria in het opnameprofiel, d.w.z. dat steeds alle kandidaat bewoners in afhankelijkheidscategorie C en Cd dienen overlopen te worden vooraleer de volgende criteria in aanmerking worden genomen.

Als bijkomend criterium in functie van het opnamebeleid worden volgende punten in acht genomen:

 • prioriteit wordt gegeven aan personen die om medische redenen de assistentiewoningen van het Prinsenhof dienen te verlaten en opgenomen dienen te worden in het woonzorgcentrum of diegenen die omwille van medische redenen vanuit de assistentiewoningen van het Prinsenhof reeds opgenomen zijn in een ziekenhuis in afwachting van een opname in een woonzorgcentrum én op de wachtlijst van woonzorgcentrum Prinsenhof ingeschreven staan.
 • Als tweede komen die personen in aanmerking die in de gemeente Rijkevorsel zijn ingeschreven. Bewoners van de Lange en Korte Kwikstraat Beerse en Steenweg op Rijkevorsel, grondgebied Merksplas, van huisnummer 67 tot en met 91, worden gelijkgesteld met bewoners van Rijkevorsel.
 • Als derde komen personen in aanmerking die ofwel afkomstig zijn van Rijkevorsel maar momenteel elders wonen, ofwel diegenen die naaste familieleden woonachtig hebben in Rijkevorsel. Als naaste familieleden worden enkel verwanten in de eerste graad in aanmerking genomen.
 • Tenslotte komen alle andere kandidaat-bewoners in aanmerking.

Kandidaat-bewoners van onze assistentiewoningen en inwoners van Rijkevorsel met een B-profiel hebben voorrang op kandidaat-bewoners van bovenstaand criteria c) en d).