Print

10 op 10 omdat jij me hebt gezien!

De start van het nieuwe schooljaar wordt jaarlijks in de verf gezet door opvallende banners met daarop de tekst ‘10 op 10 omdat jij me hebt gezien!’. Met deze bannercampagne wil het lokaal bestuur de weggebruikers aanzetten om hun rijgedrag aan te passen nu vele kinderen weer naar en van school rijden of stappen.

De ‘10 op 10’ verwijst naar het 10op10-project van de provincie Antwerpen. Een aantal van de Rijkevorselse scholen lieten zich enkele jaren geleden al overtuigen door het 10op10-project en zetten zich nog steeds in om de verkeersveiligheid van de kinderen te optimaliseren. Om hun acties zo effectief mogelijk te maken, werken de scholen samen met externen zoals o.a. het lokaal bestuur en de lokale politie. Door hun kennis met elkaar te delen, worden situaties vanuit verschillende invalshoeken belicht en kunnen duurzame oplossingen ontstaan. Om het draagvlak van hun acties te vergroten, richten de scholen zich op verschillende doelgroepen, met name schoolkinderen, hun ouders en ‘de weggebruikers’ in het algemeen. 

De bannercampagne werd mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële ondersteuning van de provincie Antwerpen.
De actie wordt jaarlijks bij het begin van het schooljaar herhaald.