Print

Gemeentelijke administratieve sancties (GAS-boetes)

Een aantal regels kunnen bij overtreding bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS). Een gemeentelijke administratieve sanctie is een straf, meestal een boete, die een GAS-ambtenaar kan opleggen voor inbreuken op het gemeentereglement. Daarnaast heeft de GAS-ambtenaar de mogelijkheid om een bemiddeling op te starten, afhankelijk van de feiten. Het is op die manier een instrument om op lokaal niveau een antwoord te bieden aan de problematiek van openbare overlast.