Print

Huis van het kind

Het lokaal bestuur zet de eerste stappen voor de uitbouw van het 'Huis van het kind', dat gehuisvest wordt in de Kinderclub.

In het Huis van het Kind kan iedereen terecht die vragen heeft rond opvoeding en gezin.

Het Huis van het Kind zal een sprekend en aantrekkelijk logo gebruiken, dat ook ter beschikking wordt gesteld aan alle partnerorganisaties. Dit logo zal de bevolking duidelijk maken bij welke organisaties men terecht kan met opvoedingsvragen.

Er wordt een netwerk opgericht met alle opvoedingsondersteunende organisaties in Rijkevorsel. Samen wordt een divers en regelmatig aanbod aan informatie, vorming en pedagogisch advies voor ouders en professionelen uitgewerkt.

Hilde Dictus, coördinator van de Kinderclub, coördineert het project. Zij is  het aanspreekpunt rond initiatieven omtrent opvoeding en opvoedingsondersteuning.