Kraamgeld (geboortepremie)

Wat

Het kraamgeld is een eenmalige premie die je krijgt bij de geboorte van een kind. Je kunt het kraamgeld aanvragen vanaf 24 weken zwangerschap tot 5 jaar na de geboorte van je kind.

Vanaf 1 januari 2019 gaat de geboortepremie op in het Groeipakket, het nieuwe kinderbijslagsysteem.

Het is tevens ook mogelijk om een gemeentelijke geboortepremie aan te vragen.

Procedure

Als je het kraamgeld niet aanvraagt voor de geboorte, dan wordt jouw recht op kraamgeld automatisch onderzocht op het moment dat je kinderbijslag aanvraagt. Je hoeft het kraamgeld dan niet meer apart aan te vragen. 

Wie doet de aanvraag?

Zowel de moeder als de vader kan het kraamgeld aanvragen.

Als beide ouders geen aanvraag kunnen doen omdat ze niet werken en geen uitkering of pensioen krijgen, kan of de stiefouder een aanvraag doen of de oudste van het gezin in deze volgorde:

 • Een grootouder van het kind, als die in hetzelfde gezin woont
 • Een oom of tante van het kind, als die in hetzelfde gezin woont
 • Een (half-)broer of (half-)zus van het kind (ook buiten het gezin)

Hoe doe je de aanvraag?

Voor kinderen waarvan de geplande geboortedatum in 2018 ligt, vraag je het kraamgeld aan bij

 • het kinderbijslagfonds van jouw werkgever
 • het kinderbijslagfonds van jouw laatste werkgever, als je werkloos, ziek of met pensioen bent
 • jouw sociaal verzekeringsfonds of FAMIFED, als je zelfstandige bent
 • FAMIFED, als je in het onderwijs of een overheidsinstelling werkt, als je grensarbeider, kunstenaar of student bent, of als je nooit gewerkt hebt.

Zij zullen je een formulier ‘aanvraag om kraamgeld’ bezorgen. Je kunt het formulier ook downloaden op de website van FAMIFED. Vul het formulier in en stuur het naar jouw kinderbijslagfonds samen met een attest van jouw dokter of vroedvrouw waarop staat dat je minstens vijf maanden zwanger bent. Is dit niet jouw eerste kind? Dan volstaat het om enkel het attest op te sturen.

Overgang van kraamgeld naar startbedrag Groeipakket vanaf 1 januari 2019

 • Een eerste kind in 2019
  • tot eind december 2018 kun je het startbedrag aanvragen bij het kinderbijslagfonds waarbij jouw werkgever is aangesloten.
  • vanaf 1 januari 2019 vraag je het startbedrag aan bij een kinderbijslagfonds naar keuze.
 • Heb je al kinderen en komt er nog eentje bij in 2019
  • Tot eind december 2018 kun je het startbedrag aanvragen bij het kinderbijslagfonds van jouw werkgever. Vanaf 2020 kun je van kinderbijslagfonds veranderen als je dat wenst.
  • Vraag je het startbedrag pas aan vanaf 1 januari 2019, dan kun je zelf een kinderbijslagfonds kiezen. Dit betekent wel dat al jouw kinderen dan bij dat kinderbijslagfonds aangesloten zullen zijn.

Je ontvangt altijd het bedrag waarop je recht hebt op basis van de geboortedatum van jouw kind, niet op basis van de aanvraagdatum. 

Uitbetaling

Het kraamgeld wordt betaald aan de moeder. In geval van mee-moederschap wordt het kraamgeld betaald aan de biologische moeder. Je kunt het kraamgeld krijgen ten vroegste vanaf de achtste maand zwangerschap.

Andere kraamgelden

Naast het kinderbijslagfonds zijn er andere instanties waarvan je kraamgeld kunt krijgen.

 • Kraamgeld van de gemeente (gemeentelijke geboortepremie): meer info vind je in het 'subsidiereglement betreffende de geboorte/adoptiepremie' (zie onder)
 • Kraamgeld van het ziekenfonds: neem contact op met jouw ziekenfonds.

Bedrag

KindBedrag

1ste kind (ook 1ste kind van één van de ouders)

€ 1 272,52

Elk volgend kind

€ 957,42
Elk kind van een meerling

€ 1 272,52