Print

Wijzigen naam of voornaam

Naamsverandering

Voorwaarden

Je kan uitzonderlijk je familienaam laten wijzigen als:

 • je Belg, VN-vluchteling of staatloze bent
 • je duidelijk motiveert waarom je de naamsverandering wil
 • er ernstige redenen zijn
 • de gevraagde naam geen aanleiding geeft tot verwarring
 • de gevraagde naam jou of derden niet kan schaden

Een voornaamsverandering is mogelijk als:

 • je Belg, VN-vluchteling of staatloze bent
 • je duidelijk motiveert waarom je de naamsverandering wil
 • de gevraagde voornaam geen aanleiding geeft tot verwarring
 • de gevraagde voornaam jou of derden niet kan schaden
Procedure

Je dient je aanvraag schriftelijk in bij de Dienst Naamsverandering van de FOD Justitie.

Als je kinderen hebt die je naam dragen, moet je verduidelijken of je wil dat ook zij van naam veranderen.

Ben je minderjarig, dan moet de aanvraag ingediend worden door je ouders (of voogd). Als zij door één enkele ouder is geformuleerd, dan zal de andere ouder daarover normaal gezien ingelicht worden.

De procedure duurt gemiddeld tussen de zes en achttien maanden. Door de naamsverandering ben je verplicht ook je identiteitspapieren te hernieuwen.

Wat meebrengen?
 • een letterlijk afschrift van de geboorteakte (geen uittreksel) of bij gebrek aan een geboorteakte, een plaatsvervangend document (bv. een geboorteattest van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen de staatlozen)
 • een recent bewijs van verblijfplaats
 • een bewijs van de Belgische nationaliteit of, voor de vluchtelingen en de staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst
 • een schriftelijke verbintenis waarin je aangeeft de verschuldigde registratierechten te betalen wanneer het verzoek wordt ingewilligd
 • een uittreksel uit het strafregister
Bedrag

Bij een verandering van een familienaam bedraagt het registratierecht € 49. Bij een toevoeging van een naam of partikel en bij een vervanging van een hoofdletter door een kleine letter betaal je € 740.

Een voornaamsverandering kost 490 euro. In bepaalde gevallen is hier een vermindering mogelijk naar € 49.

Uitzonderingen

In de meest ingewikkelde gevallen kan de politie van je woonplaats (al dan niet op vraag van het parket) een bijkomend onderzoek voeren. De FOD Justitie kan ook aanvullende informatie vragen aan andere instanties.

Regelgeving

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen (BS van 10 juli 1987).

Je naam en voornamen hebben een officieel karakter. Zij zijn in principe vast. Zij stellen jou, de overheid en anderen in staat om jezelf te identificeren. Onder bepaalde voorwaarden kan je uitzonderlijk je naam laten wijzigen. Je kan eventueel je naam én voornaam laten wijzigen.