Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap

Wat

Een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is een tegemoetkoming voor personen met een handicap die door hun handicap beperkt zijn in de mogelijkheden om te werken en die daardoor beschikken over een beperkt of geen inkomen.

Voorwaarden

 • Jouw handicap moet erkend worden door de FOD Sociale Zekerheid, DG Handicap.
 • Jouw inkomsten en de eventuele inkomsten van de persoon waarmee je samenwoont, mogen bepaalde grenzen niet overschrijden.
 • Jouw verdienvermogen is maximaal 1/3de van wat een persoon zonder handicap kan verdienen op de reguliere arbeidsmarkt.
 • Je bent minstens 18 jaar en jonger dan 65 jaar.
 • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • Je voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden.

 • Je bent gedomicilieerd of hebt een administratief adres en verblijft werkelijk in België.

Alle informatie over de voorwaarden vind je op de website van de Directie-generaal Personen met een handicap.

Procedure

 • Om de tegemoetkoming aan te vragen, moet je een aanvraag opstarten via de website MyHandicap. Om de vragenlijst in te vullen, heb je een elektronische identiteitskaart met PIN-code of kaartlezer nodig, of de ITSME app.
 • Als je de aanvraag niet zelf kunt doen, kun je voor hulp terecht bij jouw mutualiteit of lokaal bestuur
 • Als je daar niet terechtkunt, kun je een afspraak maken met éénvan de maatschappelijk assistenten van de FOD Sociale Zekerheid om een aanvraag op te starten.
 • Er zijn verschillende aanvragen mogelijk. De vragenlijst is afhankelijk van de soort aanvraag die je wenst op te starten.
 • Als de aanvraag ingediend is, zal de DG HAN nagaan waarop je recht hebt. Daarvoor kunnen er bijkomende gegevens opgevraagd worden bij jouw behandelende arts, belastingdienst, ...
 • In de meeste gevallen zal je een oproepingsbrief krijgen voor een korte afspraak bij de artsen of medisch evaluatoren van de DG HAN.
 • Je wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing.
 • De erkenning gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de aanvraag.

Wat meebrengen?

 • Contactgegevens huisarts
 • Rekeningnummer
 • Verslagen betreffende het medische/psychiatrische/begeleiding/stage/werktraject

Bedrag

Financieel voordeel

Het bedrag dat je ontvangt, hangt af van jouw gezinscategorie en het belastbaar inkomen van uw gezin.