Voorschotten op sociale uitkeringen

Wat

Indien de uitbetaling van jouw sociale zekerheidsuitkering of jouw loon te lang op zich laten wachten, kan de sociale dienst je een voorschot geven. Deze voorschotten worden teruggevorderd op het moment dat de achterstallige uitkering of het achterstallige loon uitbetaald wordt.

Een sociale uitkering is bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering, pensioen of kinderbijslag.

Voorwaarden

Een maatschappelijk werker zal nagaan of je recht hebt op deze voorschotten.

Procedure

Je kunt hiervoor contact opnemen met de sociale dienst van het OCMW.

Wat meebrengen?

Breng jouw identiteitskaart mee.