Print

Uittreksel uit het strafregister

Uittreksel uit het strafregister

Het uittreksel uit het strafregister kun je aanvragen door je aan te melden bij het loket van de dienst burgerzaken of via het e-loket.

Het volmachtformulier kun je hier downloaden.

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.

Er zijn drie modellen:

Model 1 (art. 595) is het standaardgetuigschrift dat je kunt aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen je een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer je een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

Model 2 (art. 596.1) is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. jachtverlof, wapenvergunning, sportschutter, transportvergunning, goederenvervoer, verzekeringswezen, boekhoudkundige of fiscale beroepen, bedrijfsrevisoren, hoteleigenaar, reisagentschap, drankslijterijen,......)

Model 3 (art. 596.2) is het getuigschrift dat wordt afgeleverd aan iedereen die een activiteit uitoefent die vallen onder opvoeding, psycho- medische en sociale begeleiding, hulpverlening aan jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vind je op de website van de FOD Justitie.

Procedure

Als particulier vraag je het uittreksel voor jezelf aan in de gemeente waar je ingeschreven bent in het bevolkingsregister. Neem jouw identiteitskaart mee.

Het is belangrijk dat je ook de reden vermeldt waarom je het document aanvraagt zodat de ambtenaar het correcte model kan afleveren.

Er zijn wel enkele uitzonderingen. Je moet het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie:

 • als het uittreksel bestemd is voor het buitenland
 • als buitenlander, voor de periode van uw verblijf in België
 • of in de hoedanigheid van rechtspersoon (zoals vennootschappen of vzw’s).

Ook gerechtelijke instanties en bestuurlijke instanties moeten het uittreksel aanvragen bij het Centraal Strafregister.

Aanvraag voor een andere persoon

In het gemeentehuis kun je ook een uittreksel uit het strafregister vragen voor:

 • een andere inwoner:
  • mits je een handgeschreven volmacht hebt van die burger
  • en een kopie van zijn/haar identiteitskaart
 • een overleden persoon die zijn/haar laatste adres in de gemeente had:
  • enkel als je bloedverwant bent van de overledene
 • personen die geschrapt zijn of naar het buitenland zijn afgeschreven en die hun laatste adres in de gemeente hadden.

Afleveringstermijnen

Omdat het niet altijd evident is om voor alle activiteiten na te gaan of er wettelijke bepalingen zijn en omdat in toepassing van art. 596.2 dit nagekeken moet worden door de politie, kan het uittreksel niet meer onmiddellijk afgeleverd worden aan het loket. Wij adviseren je dan ook om het uittreksel tijdig aan te vragen!
Het uittreksel uit het strafregister zal dus niet meer onmiddellijk afgeleverd worden. Volgende afleveringstermijnen dienen in acht genomen te worden:

 • afhalen op de gemeentelijke administratie = 3 werkdagen
 • bij verzending per post naar het thuisadres = 5 werkdagen