Print

Samenstelling van het gezin

Samenstelling van het gezin

Een samenstelling van het gezin of een attest gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van eenzelfde gezin.

Voorwaarden

Je kunt het document enkel aanvragen voor je eigen gezin.

Procedure

Om het attest samenstelling van een gezin te bekomen, kun je terecht op het gemeentehuis bij de dienst burgerzaken.
Via het e-loket van de website is het ook mogelijk om het aanvraagformulier voor attesten van de bevolking online in te vullen.