Print

Bewijs van woonst

Bewijs van woonst

Procedure

Om een bewijs van woonst te bekomen, kun je terecht op het gemeentehuis bij de dienst burgerzaken.
Via het e-loket van de website is het ook mogelijk om het aanvraagformulier voor attesten van de bevolking online in te vullen.

Wie kan het attest aanvragen?

  • jezelf
  • een derde persoon die in het bezit is van een aanvraag opgesteld door een advocaat, een vrederechter, een juridische dienst,...
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.
Wat meebrengen?

Identiteitskaart of verblijfsvergunning

Een bewijs van woonst (of attest van inschrijving) bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente.

Het bewijs bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

  • naam en voornamen
  • plaats en datum van geboorte
  • adres
  • burgerlijke staat
  • nationaliteit
  • de datum sinds wanneer u op het adres woont.

Je kunt ook een bewijs van woonst aanvragen met de historiek van jouw vorige adressen.