E-loket

E-loket onder constructie 

Binnenkort krijgt het e-loket van de website een nieuw jasje aangemeten, zodat we de online dienstverlening kunnen uitbreiden en nog overzichtelijker maken. Omdat er momenteel gewerkt wordt aan het e-loket is het mogelijk dat je bepaalde formulieren tijdelijk niet kan doorsturen. Gelieve hiermee rekening te houden.

Aangifteformulier adreswijziging

Met dit formulier kan je een adreswijziging doorgeven.

Neem voor bijkomende info contact op met de dienst burgerzaken: burgerzaken@rijkevorsel.be - 03 340 00 30

Aangifteformulier beroepswijziging

Neem voor bijkomende info contact op met de dienst burgerzaken: burgerzaken@rijkevorsel.be - 03 340 00 30

Aankooptip bibliotheek

Indien je een boek niet vindt in de bib of je kent nog een uitstekend boek, dan kan je de bib een aankooptip zenden met dit formulier.
Vul de nodige gegevens in zodat de medewerkers je kunnen contacteren indien ze vragen hebben.

Aanvraag herdruk PIN/PUK-code

Een nieuwe PIN/PUK-code kan je online aanvragen via de website van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Aanvraagformulier attest bevolking

Neem voor bijkomende info contact op met de dienst burgerzaken: burgerzaken@rijkevorsel.be - 03 340 00 30

Aanvraagformulier attesten burgerlijke stand

Neem voor bijkomende info contact op met de dienst burgerzaken: burgerzaken@rijkevorsel.be - 03 340 00 30

Aanvraagformulier betoelaging buitengemeentelijk zwembadgebruik

Neem voor bijkomende info contact op met de sportdienst: sportdienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 36

Aanvraagformulier evenementencontainer

Met dit formulier kun je een evenementencontainer aanvragen.

Aanvraagformulier huwelijk

Neem voor bijkomende info contact op met de dienst burgerzaken: burgerzaken@rijkevorsel.be - 03 340 00 30

Aanvraagformulier inkomensvervangende en integratietegemoetkoming

Aanvraag federale overheidsdienst sociale zekerheid
Neem voor bijkomende info contact op met de dienst burgerzaken: socialedienst@ocmwrijkevorsel.be - 03 340 39 65

Pagina's