E-loket

Aangifteformulier adreswijziging

Met dit formulier kan je een adreswijziging doorgeven.
Neem voor bijkomende info contact op met de dienst burgerzaken: burgerzaken@rijkevorsel.be - 03 340 00 30

Aangifteformulier beroepswijziging

Neem voor bijkomende info contact op met de dienst burgerzaken: burgerzaken@rijkevorsel.be - 03 340 00 30

Aanvraag herdruk PIN/PUK-code

Een nieuwe PIN/PUK-code kan je online aanvragen via de website van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Aanvraagformulier attest bevolking

Neem voor bijkomende info contact op met de dienst burgerzaken: burgerzaken@rijkevorsel.be - 03 340 00 30

Klik hier als je de documenten wil aanvragen met eID en een digitale stempel.

Aanvraagformulier attesten burgerlijke stand

Neem voor bijkomende info contact op met de dienst burgerzaken: burgerzaken@rijkevorsel.be - 03 340 00 30

Aanvraagformulier betoelaging buitengemeentelijk zwembadgebruik

Neem voor bijkomende info contact op met de sportdienst: sportdienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 54

Aanvraagformulier evenementencontainer

Met dit formulier kun je een evenementencontainer aanvragen.

Aanvraagformulier huwelijk

Neem voor bijkomende info contact op met de dienst burgerzaken: burgerzaken@rijkevorsel.be - 03 340 00 30

Aanvraagformulier inkomensvervangende en integratietegemoetkoming

Aanvraag federale overheidsdienst sociale zekerheid
Neem voor bijkomende info contact op met de dienst burgerzaken: socialedienst@ocmwrijkevorsel.be - 03 340 39 65

Aanvraagformulier lichtkrant

Geef hier je activiteiten door voor publicatie op de lichtkranten / elektronische informatieborden. De boodschap wordt veertien dagen voor aanvang van het evenement op de lichtkranten geplaatst. Deze aanvraag staat los van het ingeven van activiteiten in de UIT-databank.

Pagina's