E-loket

Aangifteformulier adreswijziging

Met dit formulier kan je een adreswijziging doorgeven.

Neem voor bijkomende info contact op met de dienst burgerzaken: burgerzaken@rijkevorsel.be - 03 340 00 30

Lees meer

Aangifteformulier beroepswijziging

Neem voor bijkomende info contact op met de dienst burgerzaken: burgerzaken@rijkevorsel.be - 03 340 00 30

Lees meer

Aankooptip bibliotheek

Indien je een boek niet vindt in de bib of je kent nog een uitstekend boek, dan kan je de bib een aankooptip zenden met dit formulier.
Vul de nodige gegevens in zodat de medewerkers je kunnen contacteren indien ze vragen hebben.

Lees meer

Aanvraag herdruk PIN/PUK-code

Een nieuwe PIN/PUK-code kan je online aanvragen via de website van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Aanvraagformulier attest bevolking

Neem voor bijkomende info contact op met de dienst burgerzaken: burgerzaken@rijkevorsel.be - 03 340 00 30

Lees meer

Aanvraagformulier attesten burgerlijke stand

Neem voor bijkomende info contact op met de dienst burgerzaken: burgerzaken@rijkevorsel.be - 03 340 00 30

Lees meer

Aanvraagformulier betoelaging buitengemeentelijk zwembadgebruik

Neem voor bijkomende info contact op met de sportdienst: sportdienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 36

Lees meer

Aanvraagformulier evenementencontainer

Met dit formulier kun je een evenementencontainer aanvragen.

Lees meer

Aanvraagformulier huwelijk

Neem voor bijkomende info contact op met de dienst burgerzaken: burgerzaken@rijkevorsel.be - 03 340 00 30

Lees meer

Aanvraagformulier inkomensvervangende en integratietegemoetkoming

Aanvraag federale overheidsdienst sociale zekerheid
Neem voor bijkomende info contact op met de dienst burgerzaken: socialedienst@ocmwrijkevorsel.be - 03 340 39 65

Lees meer

Pagina's