E-loket

Aangifte adreswijziging

Met dit formulier kan je een adreswijziging doorgeven. Het is ook mogelijk dit online met elektronische identiteitskaart te doen op volgende website: http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/

Aangifteformulier beroepswijziging

Neem voor bijkomende info contact op met de dienst burgerzaken: burgerzaken@rijkevorsel.be - 03 340 00 30

Aanvraag attest bevolking

U kan het document online opvragen en onmiddelijk in uw mailbox ontvangen met behulp van uw elektronische identiteitskaart: https://rijkevorsel.egovflow.be/

Aanvraag attesten burgerlijke stand

U kan het document online opvragen en onmiddelijk in uw mailbox ontvangen met behulp van uw elektronische identiteitskaart: https://rijkevorsel.egovflow.be/

Aanvraag herdruk PIN/PUK-code

Een nieuwe PIN/PUK-code kan je online aanvragen via de website van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Aanvraag uittreksel strafregister

U kan het document online opvragen en onmiddelijk in uw mailbox ontvangen met behulp van uw elektronische identiteitskaart: https://rijkevorsel.egovflow.be/

Aanvraagformulier betoelaging buitengemeentelijk zwembadgebruik

Neem voor bijkomende info contact op met de sportdienst: sportdienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 54

Aanvraagformulier evenementencontainer

Met dit formulier kun je een evenementencontainer aanvragen.

Aanvraagformulier huwelijk

Neem voor bijkomende info contact op met de dienst burgerzaken: burgerzaken@rijkevorsel.be - 03 340 00 30

Aanvraagformulier inkomensvervangende en integratietegemoetkoming

Aanvraag federale overheidsdienst sociale zekerheid
Neem voor bijkomende info contact op met de dienst burgerzaken: socialedienst@ocmwrijkevorsel.be - 03 340 39 65

Pagina's