Print

Disclaimer

Dit is de officiële website van de gemeente Rijkevorsel. Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en tracht deze zo actueel, accuraat en toegankelijk mogelijk ter beschikking te stellen.

De inhoud op deze website is van zuiver informatieve aard. De verstrekte informatie op deze website bezit geen juridische kracht. In geen geval kan het gemeentebestuur aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste of onvolledige informatie op deze website of op een website van een derde waarnaar verwezen wordt. Indien bepaalde gegevens niet beschikbaar zijn of indien de inhoud onjuistheden bevat, vernemen wij dit graag.

Het gemeentebestuur kan niet waarborgen dat de website vrij is van virussen en kan bijgevolg niet aansprakelijk gesteld worden voor de hierdoor opgelopen schade.

De informatie op deze website is vrij van rechten, tenzij anders vermeld. Concreet betekent dit dat de verstrekte informatie aangewend kan worden voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Bronvermelding is daarbij vereist.

De gemeente Rijkevorsel behoudt de intellectuele eigendomsrechten op de website, met inbegrip van de te raadplegen informatie.