Print

Coronamaatregelen in Rijkevorsel

Het lokaal bestuur van Rijkevorsel neemt de nodige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te vertragen. Met het nemen van deze maatregelen wil het bestuur de meest kwetsbare personen beschermen en de actoren binnen volksgezondheid (huisartsen, ziekenhuizen, ...) helpen in het beheer van de epidemie. Het lokaal bestuur van Rijkevorsel volgt hierbij de richtlijnen van de overheid nauwgezet op.

 

Overlegcomité: Heropening kappers vanaf zaterdag 13 februari

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. Het Overlegcomité heeft beslist dat de kappers vanaf 13 februari onder zeer strikte omstandigheden kunnen heropenen, ook buitenactiviteiten in dierenparken zijn vanaf dan toegelaten.

De coronasituatie in ons land levert vandaag een gemengd beeld. Het aantal besmettingen toont sinds december een stabiele evolutie. Het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens daalt licht. Intussen blijft het nodig om de verdere verspreiding van besmettelijke virusvarianten tegen te gaan. Daarom blijft uiterste voorzichtigheid geboden.

Het Overlegcomité erkent echter ook dat lichaamsverzorging een onmiskenbare bijdrage levert tot een beter maatschappelijk en mentaal welzijn. Daarom komt er een gefaseerde heropening van de niet-medische contactberoepen. Kappers kunnen hun activiteiten hervatten vanaf zaterdag 13 februari. Andere niet-medische contactberoepen, zoals bijvoorbeeld schoonheids-, massage- en nagelsalons, kunnen vanaf 1 maart opnieuw aan de slag.

Zeer strikte voorwaarden

De heropening van de niet-medische contactberoepen is gekoppeld aan zeer strikte voorwaarden en aangescherpte protocollen. Deze bevatten onder meer:

 • Wachttijd van 10 minuten tussen twee behandelingen, voldoende voor de reiniging en desinfectie van de behandelingsruimte
 • Verplichting om te werken op afspraak
 • Klanten moeten buiten wachten
 • Voorzien van voldoende ventilatie, bijvoorbeeld ramen en deuren open
 • Dienstverlening aan huis blijft verboden

Buitenactiviteiten in dierenparken

Dierentuinen mogen vanaf 13 februari openen en dit volgens dezelfde regels als de natuurparken. Dat betekent onder meer dat enkel buitenactiviteiten zijn toegelaten en er strikte toegangscontrole plaatsvindt.

Vakantiehuizen in vakantieparken, bungalowparken en campings

Het Overlegcomité nam tevens akte van het arrest van de Raad van State van 2 februari betreffende de vakantiehuizen in vakantieparken, bungalowparken en campings. Zij zullen conform het arrest vanaf 8 februari hun activiteiten mogen heropenen onder dezelfde beperkende voorwaarden als andere logiesvormen. Dit betekent onder meer dat zij hun restaurants, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten gesloten moeten houden.

Immo

Het Overlegcomité bevestigde haar vroegere beslissing om vanaf 13 februari huisbezoeken toe te laten in het kader van immo-activiteiten door professionele makelaars. 

Tijdpad

Het Overlegcomité bevestigt dat de huidige beperkingen geleidelijk afgebouwd kunnen worden van zodra de epidemiologische situatie structureel verbetert. Ondermeer de toename van het aantal gevaccineerde burgers, met name kwetsbare groepen, zal hierop een positief effect hebben. Het COVID-19 commissariaat en de GEMS werd gevraagd om samen met de bevoegde ministers en sectoren een tijdpad uit te tekenen.

Nieuw Overlegcomité op 26 februari

Het Overlegcomité heeft, ten slotte, ook beslist dat het besluit van 28 oktober 2020 wordt verlengd tot 1 april 2021. Dat gebeurt om ook na 1 maart 2021 de nodige rechtszekerheid te hebben. Dat betekent niet dat geen tussentijdse beslissingen of herzieningen mogelijk zijn.

Het volgend Overlegcomité is gepland op vrijdag 26 februari 2021.

 

Huidige maatregelen voor Rijkevorsel

Laatst bijgewerkt op 26 februari 2021 om 10.30 uur

Hieronder vind je een overzicht van de huidige maatregelen voor het grondgebied Rijkevorsel. Hierin zitten de maatregelen van de federale, Vlaamse en provinciale overheden vervat. Uitgebreide info per rubriek vind je via de aparte links bovenaan deze pagina.

BASISREGELS EN SOCIALE CONTACTEN

 • De basisregels blijven gelden: was regelmatig je handen, doe je activiteiten zoveel mogelijk buiten, bescherm kwetsbare mensen, hou anderhalve meter afstand en draag waar nodig een mondneusmasker.
 • Sociale contacten: Elk gezinslid heeft recht op 1 knuffelcontact. Gezinnen mogen maar één knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen. Men kan geen ander bezoek thuis ontvangen. Er is een uitzondering voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun knuffelcontact nog 1 persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd. 
 • Samenscholingen buiten worden beperkt tot maximaal 4 personen (kinderen onder 12 jaar niet meegerekend).
 • Nachtklok: Er is een verbod om zich op de openbare ruimte te begeven tussen 24.00 en 5.00 uur, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer.
 • Reizen wordt ten stelligste afgeraden. Verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden tot en met 1 april 2021. Voor personen die wel reizen zijn de regels aangescherpt. Iedereen die langer dan 48 uur in een rode zone verblijft, wordt beschouwd als een hoogrisicocontact.

MOND-NEUSMASKER

 • Het dragen van een mond-neusmasker is verplicht op drukbezochte plaatsen waar de veiligheidsafstand niet kan worden gerespecteerd (bepaald door de lokale autoriteiten) en op specifieke overdekte plaatsen.
 • In de provincie Antwerpen blijven de strengere maatregelen voor het verplicht dragen van mond-neusmaskers van kracht. Deze maatregelen worden aangevuld met één bijkomende verplichting: ook in de omgeving van onderwijsinstellingen is het dragen van een mond-neusmasker verplicht. Deze verplichting geldt tijdens de gebruikelijke in- en uitlooptijden van de onderwijsinstelling, binnen een straal van 200 meter van de in- en uitgangen ervan. 
 • De controleurs van De Lijn kunnen GAS-boetes kunnen uitschrijven aan reizigers die de mondmaskerplicht niet naleven.
 • Een overzicht waar je verplicht bent om een mond-neusmasker te dragen, vind je onder de rubriek 'mond-neusmaskers'.
 • Bandana's, nekwarmers en sjaals mogen niet langer als beschermingsmiddel gedragen worden omdat ze minder doeltreffend zijn. Aan het begin van de epidemie werden ze gedoogd omdat er toen nog onvoldoende mondmaskers beschikbaar waren. Maar intussen is dat probleem opgelost.  
 • Er wordt geadviseerd om ze voortaan ook te dragen op kantoor of in een gesloten ruimte die je deelt met mensen van buiten het gezin. Zeker als je daar langer dan 15 minuten samen bent en de ruimten slecht verlucht zijn. 
 • Als je het masker tijdens de werkdag moet afzetten, bijvoorbeeld om te lunchen of een koffie te drinken, dan doe je dat het best als we alleen zijn. Is apart lunchen niet mogelijk, dan is het belangrijk dat alle aanwezigen voldoende afstand van elkaar houden. Bij voorkeur wordt een "maskerpauze" (pauze waarin het masker wordt afgezet) ook buiten gehouden.  

WERKEN EN ONDERNEMEN

 • ​Op de werkvloer is telewerken verplicht, overal waar het kan. Waar telewerk niet mogelijk is, zijn  mondmaskers en ventilatie verplicht. 
 • Wekelijkse markten kunnen plaatsvinden. In Rijkevorsel kun je op maandag dus nog steeds terecht op de wekelijkse markt. Het nuttigen van drank en voeding is echter niet toegelaten. Rommel-, kerst en andere markten zijn verboden.
 • Niet-essentiële winkels mogen openen onder strikte hygiënische voorwaarden.
 • Winkelen mag individueel met één volwassene per winkelbeurt. Het gezelschap van kinderen tot en met 18 jaar wordt zoveel mogelijk beperkt.
 • Kappers kunnen hun activiteiten hervatten vanaf zaterdag 13 februari. Andere niet-medische contactberoepen, zoals bijvoorbeeld schoonheids-, massage- en nagelsalons, kunnen vanaf 1 maart opnieuw aan de slag. 
 • Cafés en restaurants zijn gesloten tot 1 april 2021 (als het Overlegcomité al eerder over versoepelingen zou beslissen, dan kunnen die evenwel al eerder ingaan). Afhalen van maaltijden blijft mogelijk tot 22.00 uur. 
 • Nachtwinkels moeten sluiten om 22.00 uur. Er is tevens een verbod op alcoholverkoop vanaf 20.00 uur.
 • Voor de getroffen bedrijven zijn en komen er steunpakketten van de federale en de regionale overheden.

SPORT, JEUGD, CULTUUR, & EVENEMENTEN

 • Indoor sportinfrastructuur is momenteel enkel geopend voor georganiseerde sport voor kinderen onder de 13 jaar.
 • Buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren: vtot 1 maart gelden er nieuwe regels voor de activiteiten in georganiseerd verband voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar:
  • één georganiseerde hobby per kind of jongere
  • groepen van max. 10 personen, begeleiders niet meegerekend
  • niet-professionele sporttrainingen in groepen van max. 10 personen
  • groepen moeten steeds dezelfde zijn (niet mixen)
  • kinderen tot 12 jaar: activiteiten liefst zo veel mogelijk buiten. Indien binnen, dan moet de ruimte verlucht worden.
  • jongeren van 13 tot 18 jaar: activiteiten verplicht buiten
  • uitzondering --> al geplande activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar mogen tijdens de krokusvakantie plaatsvinden voor max. 25 kinderen per groep.
 • Volwassenen mogen enkel sporten met maximum 4 personen of met je huishoudelijke bubbel (contactloos).
 • Wedstrijden en evenementen worden opgeschort.
 • Professionele sporten kunnen nog wel, maar er mag geen publiek meer komen kijken.
 • Kantines en drankgelegenheden worden gesloten.
 • Fitnesscentra zijn gesloten.
 • Zwembaden mogen openen conform het protocol van hun sector.
 • Buitenspeeltuinen en sportterreinen buiten blijven open.
 • Overnachtingen kunnen niet meer.
 • Alle cultuurhuizen, behalve de bibliotheken en musea, zijn gesloten.
 • Er mogen geen evenementen meer doorgaan.
 • Indooractiviteiten zoals binnenspeeltuinen, bowling, bioscopen, wellness en sauna’s, casino’s, gokkantoren… kunnen niet meer plaatsvinden.
 • Recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming zijn verboden, behalve in hotels voor de verblijvende gasten en koffietafel bij uitvaarten (max. 40 personen).
 • Begrafenissen met maximaal 15 aanwezigen, indien voldoende garanties voor coronaproof organisatie, en mits 1,5 meter-regel en mondmasker. Zonder maaltijd of receptie achteraf.
 • Sinds 12 december mogen er tot vijftien mensen aanwezig zijn bij erediensten, huwelijken, begrafenissen en crematies, onafhankelijk van het aantal ruimtes in het gebouw. Tijdens die activiteiten moeten de hygiëneregels worden nageleefd en de nodige afstand worden bewaard. 

ONDERWIJS - BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

 • Voor onze scholen in Rijkevorsel geldt momenteel code oranje en zijn er bijgevolg extra maatregelen van kracht.

WOONZORGCENTRA

 • De bezoekregeling van het woonzorgcentrum wordt versoepeld vanaf zondag 28 februari 2021. Zo zal het mogelijk zijn dat het knuffelcontact en het tweede contact om de twee weken kunnen wisselen. Je zal ook terug kunnen gaan wandelen met de bewoner in Rijkevorsel. 

​Meer info over de maatregelen vind je in de aparte links bovenaan deze pagina.

 

Beslissingen overlegcomité 22 januari 2021

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. Om de import en verdere verspreiding van nieuwe virusvarianten tegen te gaan beslist het Overlegcomité om tijdelijk een verbod in te voeren op verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België.

Beperking van het internationale reisverkeer

Verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden van woensdag 27 januari tot maandag 1 maart 2021. Het reisverbod zal gecontroleerd worden, zowel voor het weg-, lucht-, zee- als voor het treinverkeer. Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer. Een modelformulier zal ter beschikking worden gesteld door de minister van Binnenlandse Zaken. De verklaring op eer moet gelinkt worden aan het Passenger Location Form en ondersteund worden door de nodige documenten.

Gedurende de periode van het verbod zijn enkel essentiële reizen toegelaten. Concreet gaat het om reizen omwille van:

 • Dwingende gezinsredenen
 • Gezinshereniging; bezoeken aan een echtgenoot of partner die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie, verplaatsingen in het kader van co-ouderschap, burgerlijke en religieuze huwelijken, begrafenissen of crematies (van aanverwanten of naasten)
 • Humanitaire redenen; verplaatsingen om medische redenen en verderzetting van een medische behandeling, bijstand aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon, bezoek aan aanverwanten in palliatieve zorg
 • Studieredenen; reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een uitwisseling volgen
 • Onderzoekers met een gastovereenkomst.
 • Inwoners van grensregio’s; verplaatsingen als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor activiteiten die eveneens in België toegelaten zijn
 • Professionele redenen voor de uitoefening van de professionele activiteit
 • Divers; zorg voor dieren, verplaatsingen in het kader van juridische verplichtingen (voor zover deze niet digitaal kunnen gebeuren), dringende herstellingen in het kader van de veiligheid van een voertuig en een verhuizing worden ook als essentieel beschouwd

Reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika

Vanaf maandag 25 januari zullen alle reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika naar België reizen tien dagen verplicht in quarantaine moeten gaan met een PCR-test op dag 1 en dag 7.

Dubbele test bij binnenkomst

Het Overlegcomité wenst dat elke niet-resident die naar België reist, naast de verplichte negatieve test voorafgaand aan het vertrek, bij aankomst in België nogmaals getest wordt. Dit kan met een PCR-test of een snelle antigeentest. Het Overlegcomité vraagt de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, de Taskforce Testing en het COVID-commissariaat dit te concreet te maken.

Verlengde isolatie

Mensen die positief testen op COVID-19 zullen zich voortaan gedurende tien dagen moeten isoleren. Na een hoogrisicocontact of reis naar ons land blijft de duur van quarantaine tien dagen. Die duur kan worden ingekort tot minimum zeven dagen op voorwaarde van een negatief test die ten vroegste werd afgenomen zeven dagen na de blootstelling.

Perspectief voor niet-medische contactberoepen

In de huidige stand van de epidemie is een heropening van de niet-medische contactberoepen nog niet aangewezen. Een opening is ten vroegste mogelijk vanaf 13 februari, op voorwaarde dat de epidemiologische situatie verder gunstig evolueert. Het Overlegcomité zal deze situatie op 5 februari evalueren.

Een opening van de niet-medische contactberoepen kan bovendien enkel in geval van het strikt respecteren van de bestaande protocollen, aangevuld met een reeks extra maatregelen, zoals de verplichting van het maken van een afspraak, verplichte registratie, de klanten die buiten moeten wachten en de ramen en deuren die te allen tijde open moeten zijn.

 

Beslissingen Overlegcomité 8 januari 2021

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag via videoconferentie in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. De situatie in ons land evolueert sinds enkele weken positief en is gunstiger dan in een hele reeks andere Europese landen.

Het Overlegcomité stelt met name vast dat het aantal besmettingen langzaam daalt. Ondanks deze algemene dalende trend, stijgt het reproductiegetal opnieuw licht (Rt = 1,004). Ook de bezettingsgraad van intensieve zorgen blijft op een hoog niveau.

Het Overlegcomité heeft daarom de volgende beslissingen genomen:

 • Verplicht thuiswerk blijft aangehouden. Er komen meer controles op de werkplekken van werknemers die in quarantaine moeten zijn.
 • Niet-essentiële reizen blijven ten zeerste afgeraden. Er komen meer controles op het naleven van testing en de verplichte quarantaine na een niet-essentiële reis. Ook de controles van het terugkerend reisverkeer over de weg zullen worden opgedreven. De huidige regels voor reizen zullen gelden tot zeker na de Krokusvakantie.
 • Sneller vaccineren. Het Overlegcomité vraagt de Taskforce Vaccinatie om het vaccineren te versnellen en efficiënter te maken. Het nieuws over de verdubbeling van de Europese aankoop van vaccins van Pfizer en BioNTech is in dat kader van bijzonder belang.
 • Meer testen. De ministers van Volksgezondheid en de Taskforce Testing krijgen de opdracht om binnen de huidige testcapaciteit het aantal PCR-testen en antigeentesten op te voeren.
 • Waakzaamheid in het onderwijs. Extra aandacht moet gaan naar het respecteren van de sanitaire maatregelen en het respecteren van de quarantaine van schoolgaande jongeren, in het bijzonder voor schoolgaande jongeren uit onze buurlanden die een minder gunstige epidemiologische situatie kennen.

Noodzaak aan perspectief

Het Overlegcomité begrijpt de bijzonder precaire positie waarin zelfstandigen en ondernemers zitten die nu al maandenlang hun zaak moeten gesloten houden. Om de heropening voor alle sectoren zo snel en efficiënt mogelijk te kunnen laten gebeuren, vraagt het Overlegcomité aan de expertencommissie (GEMS) een tijdpad uit te tekenen voor de heropening en aan te geven waar verstrengde protocollen en bijkomende sanitaire maatregelen nodig zijn.

Aan het Covid-19-Commissariaat wordt gevraagd om concrete voorstellen over te maken om de motivatie van de bevolking tijdens deze moeilijke periode te ondersteunen.

 

Belangrijke info en links

Vragen of info m.b.t. corona?

Lokale info of vragen m.b.t. corona?

BE-Alert

 • Schrijf je in op het alarmeringssysteem BE-Alert voor belangrijke updates van de federale overheid: www.be-alert.be/nl

❌ Bel voor vragen over corona niet naar Lokale Politie Noorderkempen, behalve als je de politie echt nodig hebt.
❌ Bel voor vragen over corona niet naar de huisartsen, behalve als je symptomen van het coronavirus vertoont.