Print

Coronamaatregelen in Rijkevorsel

Het lokaal bestuur van Rijkevorsel neemt de nodige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te vertragen. Met het nemen van deze maatregelen wil het bestuur de meest kwetsbare personen beschermen en de actoren binnen volksgezondheid (huisartsen, ziekenhuizen, ...) helpen in het beheer van de epidemie. Het lokaal bestuur van Rijkevorsel volgt hierbij de richtlijnen van de overheid nauwgezet op.

 

Beslissingen Overlegcomité 23 april 2021

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité concrete uitvoering gegeven aan eerdere beslissingen.

Bevestiging einde Paaspauze (buitenbubbel, winkels en contactberoepen)

Het Overlegcomité herbevestigt het einde van de Paaspauze op 26 april.  Dit wil zeggen dat mensen vanaf maandag mensen in groepen van tien elkaar buiten mogen ontmoeten.

Ook winkeliers mogen vanaf maandag opnieuw klanten ontvangen zonder afspraak. Er hoeft niet langer alleen gewinkeld te worden, maar men mag vergezeld worden door één ander lid van het huishouden.

Niet-medische contactberoepen - waaronder kappers en schoonheidsspecialisten – heropenen onder de verstrengde protocollen.

Terrassen

Zo werden de voorwaarden van de terrasopening als volgt vastgelegd:

 • Maximaal vier personen aan één tafel (of mensen van hetzelfde huishouden)
 • Minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen
 • Enkel zitplaatsen aan tafel
 • Mondneusmasker verplicht voor personeel en klanten in zoverre aan tafel zitten
 • Bediening aan de bar is niet toegestaan
 • De klant mag de binnenruimte occasioneel en kort betreden voor de sanitaire voorzieningen, het terras te betreden of te betalen.
 • De openingsuren zijn beperkt van 8.00 tot 22.00 uur

Evenementen

Het Overlegcomité bevestigde ook de eerdere beslissingen voor de cultuur en eventementensector voor de maand mei. Hieronder vallen grote evenementen zoals culturele en andere voorstellingen, wedstrijden en handelsbeurzen.

Dat betekent dat in de maand mei buitenactiviteiten tot 50 personen zijn toegelaten. Ook zullen indoor een reeks testevenementen worden georganiseerd.

In de maand juni zijn buitenactiviteiten mogelijk tot 200 personen. Voor binnen geldt een maximale zaalbezetting van 75 % van de CIRM (Covid Infrastructure Risk Model), met een plafond van eveneens 200 personen.

Evenementen binnen en buiten moeten steeds plaatsvinden met mondmasker en op de gepaste sociale afstand. Bij evenementen binnen moeten mensen ook steeds zitten. 

Jeugd- en clubactiviteiten

Het Overlegcomité herbevestigt dat vanaf 8 mei activiteiten in georganiseerd verband (bijv. sportclub of vereniging) met maximaal 25 personen buiten mogelijk worden en dit voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen met maximaal 10 binnen.

Vanaf 25 juni zijn binnen- en buitenactiviteiten mogelijk in georganiseerd verband tot maximaal 50 personen. Voor jeugdkampen worden overnachting vanaf die datum ook mogelijk. Ook kermissen en niet-professionele brocante- en rommelmarkten worden mogelijk vanaf juni.

Belang van vaccinatie en persoonlijke verantwoordelijkheid

De stapsgewijze heropening van de economie en de hervatting van het sociale leven gebeurt op het tempo van de vaccinatiecampagne. Daarom roept het Overlegcomité iedereen op zich te laten vaccineren. Wanneer je een uitnodiging krijgt, ga daar dan meteen op in. Dit is niet alleen een ticket voor jezelf naar de vrijheid, maar voor ons allemaal.

Het lossen van de regels gebeurt stap voor stap. Meer vrijheid betekent ook meer individuele verantwoordelijkheid. Door het de komende dagen en weken veilig te houden, kunnen we een mooie zomer tegemoet gaan.

 

Huidige maatregelen voor Rijkevorsel

Laatst bijgewerkt op 27 april 2021 om 15.00 uur

Hieronder vind je een overzicht van de huidige maatregelen voor het grondgebied Rijkevorsel. Hierin zitten de maatregelen van de federale, Vlaamse en provinciale overheden vervat. Uitgebreide info per rubriek vind je via de aparte links bovenaan deze pagina.

BASISREGELS EN SOCIALE CONTACTEN

 • De basisregels blijven gelden: was regelmatig je handen, doe je activiteiten zoveel mogelijk buiten, bescherm kwetsbare mensen, hou anderhalve meter afstand en draag waar nodig een mondneusmasker.
 • Sociale contacten: Elk gezinslid heeft recht op 1 knuffelcontact. Gezinnen mogen maar één knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen. Er is een uitzondering voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun knuffelcontact nog 1 persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd. 
 • Buiten mag je met een groep van maximum 10 personen zijn. Je moet 1,5 meter afstand houden. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
 • Nachtklok: Er is een verbod om zich op de openbare ruimte te begeven tussen 24.00 en 5.00 uur, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer.
 • Er is geen reisverbod meer, maar reizen wordt ten stelligste afgeraden. Bij terugkeer uit een rode zone moet je een verplichte test ondergaan op dag 1 en dag 7. Je dient ook 7 dagen in quarantaine te gaan. Er zal hierop gecontroleerd worden door de politie en bij niet naleven volgt een coronaboete van € 250.

MOND-NEUSMASKER

 • Het dragen van een mond-neusmasker is verplicht op drukbezochte plaatsen waar de veiligheidsafstand niet kan worden gerespecteerd (bepaald door de lokale autoriteiten) en op specifieke overdekte plaatsen.
 • In de provincie Antwerpen blijven de strengere maatregelen voor het verplicht dragen van mond-neusmaskers van kracht. Deze maatregelen worden aangevuld met één bijkomende verplichting: ook in de omgeving van onderwijsinstellingen is het dragen van een mond-neusmasker verplicht. Deze verplichting geldt tijdens de gebruikelijke in- en uitlooptijden van de onderwijsinstelling, binnen een straal van 200 meter van de in- en uitgangen ervan. 
 • Een overzicht waar je verplicht bent om een mond-neusmasker te dragen, vind je onder de rubriek 'mond-neusmaskers'.
 • Bandana's, nekwarmers en sjaals mogen niet langer als beschermingsmiddel gedragen worden omdat ze minder doeltreffend zijn. In het begin van de epidemie werden ze gedoogd omdat er toen nog onvoldoende mondmaskers beschikbaar waren. Maar intussen is dat probleem opgelost.  
 • Er wordt geadviseerd om mondneusmaskers ook te dragen op kantoor of in een gesloten ruimte die je deelt met mensen van buiten het gezin. Zeker als je daar langer dan 15 minuten samen bent en de ruimten slecht verlucht zijn. 
 • Als je het masker tijdens de werkdag moet afzetten, bijvoorbeeld om te lunchen of een koffie te drinken, dan doe je dat het best als je alleen bent. Is apart lunchen niet mogelijk, dan is het belangrijk dat alle aanwezigen voldoende afstand van elkaar houden. Bij voorkeur wordt een "maskerpauze" (pauze waarin het masker wordt afgezet) ook buiten gehouden.  

WERKEN EN ONDERNEMEN

 • ​Op de werkvloer is telewerken verplicht, overal waar het kan. Waar telewerk niet mogelijk is, zijn  mondmaskers en ventilatie verplicht. 
 • Wekelijkse markten kunnen plaatsvinden. In Rijkevorsel kun je op maandag dus nog steeds terecht op de wekelijkse markt. Het nuttigen van drank en voeding is echter niet toegelaten. Rommel-, kerst en andere markten zijn verboden.
 • Niet-essentiële winkels zijn geopend. Je hoeft geen afspraak meer te maken om te gaan winkelen. Hou er wel rekening mee dat je met maximaal twee personen mag winkelen. Deze persoon is ofwel lid van je huishouden of is je knuffelcontact. 
 • Kappers en andere niet-medische contactberoepen, zoals bijvoorbeeld schoonheids-, massage- en nagelsalons zijn terug open sinds 26 april 2021.
 • Cafés en restaurants zijn gesloten tot en met 7 mei 2021. Vanaf zaterdag 8 mei mogen terrassen van cafés en restaurants terug openen. Afhalen van maaltijden blijft mogelijk tot 22.00 uur. 
 • Nachtwinkels moeten sluiten om 22.00 uur. Er is tevens een verbod op alcoholverkoop vanaf 20.00 uur.
 • Voor de getroffen bedrijven zijn en komen er steunpakketten van de federale en de regionale overheden.

SPORT, JEUGD, CULTUUR, & EVENEMENTEN

 • Indoor sportinfrastructuur is momenteel enkel geopend voor georganiseerde sport voor kinderen tot en met 13 jaar.
 • Buiten mogen jongeren tot en met 18 jaar met maximum 10 personen trainen in georganiseerd clubverband (meerderjarige begeleider niet inbegrepen). Volwassenen mogen contactloos sporten in groep van maximum 10 personen.  Een eventuele trainer/coach maakt deel uit van deze groep van 10 personen. Het lokaal bestuur Rijkevorsel geeft hier het advies om de trainingsgroepen van 10 personen telkens te laten bestaan uit dezelfde personen.
 • Wedstrijden en evenementen worden opgeschort.
 • Professionele sporten kunnen nog wel, maar er mag al minstens tot 8 mei geen publiek meer komen kijken.
 • Kantines en drankgelegenheden worden gesloten.
 • Fitnesscentra zijn gesloten.
 • Zwembaden mogen openen conform het protocol van hun sector.
 • Buitenspeeltuinen en sportterreinen buiten blijven open.
 • Overnachtingen kunnen niet meer.
 • Alle cultuurhuizen, behalve de bibliotheken en musea, zijn gesloten.
 • Evenementen: vanaf 8 mei zijn buitenactiviteiten tot 50 personen toegelaten, mits het evenement voldoet aan het groene label van het COVID Event Risk Model en er toelating is vanwege het college van burgemeester en schepenen. Dit alles op voorwaarde dat er een duurzame verbetering is van de situatie op intensieve zorgen.
 • Indooractiviteiten zoals binnenspeeltuinen, bowling, bioscopen, wellness en sauna’s, casino’s, gokkantoren… kunnen voorlopig niet plaatsvinden.
 • Recepties en banketten al dan niet verzorgd door een professionele cateraar of traiteur zijn verboden
 • Begrafenissen met maximaal 50 aanwezigen, indien voldoende garanties voor coronaproof organisatie, en mits 1,5 meter-regel en mondmasker. Zonder maaltijd of receptie achteraf.
 • Er mogen tot vijftien mensen aanwezig zijn bij erediensten en huwelijken, ongeacht hoeveel ruimtes er zijn in het gebouw. Tijdens die activiteiten moeten de hygiëneregels worden nageleefd en de nodige afstand worden bewaard. 

ONDERWIJS - BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

 • Voor onze scholen in Rijkevorsel geldt momenteel code oranje en zijn er bijgevolg extra maatregelen van kracht.

WOONZORGCENTRA

 • De bezoekregeling van het woonzorgcentrum werd versoepeld sinds zondag 28 februari 2021. Zo is het mogelijk zijn dat het knuffelcontact en het tweede contact om de twee weken kunnen wisselen. Je kunt ook terug gaan wandelen met de bewoner in Rijkevorsel. 

​Meer info over de maatregelen vind je in de aparte links bovenaan deze pagina.

 

Beslissingen Overlegcomité 14 april 2021

Nieuwsbericht 14 april 2021

1. Heropening scholen 

Na het einde van de Paasvakantie op 19 april worden de lessen hervat, volgens het regime van voor de Paaspauze. Dit wil zeggen:

 • Kleuteronderwijs, lager onderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs, de eerste graad van het middelbaar en het stelsel voor ‘leren en werken’: voltijdse aanwezigheid in de klas;

 • Tweede en derde graad middelbaar: 50 procent aanwezigheid in de klas;
 • Hoger onderwijs: één dag per week fysieke aanwezigheid op de campus.

Examens mogen fysiek plaatsvinden. Indien de besmettingscijfers in gunstige zin evolueren, en na een evaluatie door de ministers van Onderwijs die aan het Overlegcomité zal worden voorgelegd, kan het volledige middelbaar onderwijs vanaf 3 mei opnieuw voltijds in de klas doorgaan. 

2. Niet-essentiële reizen: strikt regime van testing en quarantaine

Het reisverbod voor niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie vervalt vanaf 19 april. Voor reizen buiten de Europese Unie blijven de Europese regels van toepassing. Er blijft evenwel een negatief reisadvies gelden voor alle niet-essentiële reizen. 

Bij terugkeer geldt een strikt regime van verplichte testing en quarantaine. Op basis van het Passenger Location Form zal de politie nagaan wie zich bij terugkeer niet laat testen. Wie zich niet houdt aan de testregels, riskeert een coronaboete van € 250. 

3. Einde paaspauze voor winkels en niet-medische contactberoepen

Op 26 april eindigt de Paaspauze. Dit wil zeggen dat mensen vanaf dan samen mogen buiten komen in groepen van maximaal tien personen. 

Ook winkeliers mogen vanaf deze datum opnieuw klanten ontvangen zonder afspraak. Er hoeft niet langer alleen gewinkeld te worden, maar men mag vergezeld worden door één ander lid van het huishouden. 

Niet-medische contactberoepen - waaronder kappers en schoonheidsspecialisten – mogen heropenen onder de verstrengde protocollen.

Tegelijk worden er een dertigtal proef- en pilootprojecten opgestart die praktisch en onder wetenschappelijke begeleiding moeten vaststellen hoe de verschillende economische sectoren veilig van start kunnen gaan of de sluitingen ervan in de toekomst voorkomen.  

4. Zeven op tien 65-plussers gevaccineerd en beschermd: buitenpakket 

Op 8 mei, wanneer zo goed als alle 65-plussers gevaccineerd én beschermd zijn, gaat een breed buitenpakket van kracht. Activiteiten in georganiseerd verband (bijv. sportclub of vereniging) kunnen met maximaal 25 personen buiten en dit voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen ook met maximaal 10 binnen.

Verder worden ook volgende zaken buiten mogelijk: 

 • Restaurants en cafés: terrassen buiten
 • Evenementen (incl. recepties en banketten), culturele voorstellingen en erediensten tot maximaal 50 personen.
 • Pretparken 
 • Professionele rommel- en brocantemarkten 

De avondklok wordt afgeschaft en vervangen door een samenscholingsverbod waarbij men tussen middernacht en 5.00 uur enkel in de openbare ruimte mag met maximaal drie personen of met leden van het eigen huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen).

5. Twee nauwe contacten thuis

Vanaf 8 mei mag een huishouden twee personen tegelijk ontvangen, op voorwaarde dat ook deze personen tot hetzelfde huishouden behoren. Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend. 

6. Bijna alle 65-plussers en kwetsbare mensen gevaccineerd en beschermd: ruimer perspectief

Een nieuwe, belangrijke mijlpaal wordt het moment waarop bijna alle 65-plussers en kwetsbare mensen met onderliggende aandoeningen gevaccineerd en beschermd zijn. We verwachten in die groep een hoge mate van immuniteit in de eerste helft van juni.

Indien de cijfers, in het bijzonder de bezetting op intensieve zorg, het toelaten wordt het buitenplan verder verbreed en komt er ook ruimte voor meer activiteiten binnen, op voorwaarde dat er op dat moment een duurzame daling is van de druk op intensieve zorg zodat kwaliteitsvolle zorg voor covid en niet-covid patiënten is gegarandeerd.

7. Belang van vaccineren

Het Overlegcomité stelt vast dat in sommige delen van het land te weinig mensen komen opdagen op hun vaccinafspraak. De vaccinatie is de enige structurele uitweg uit de pandemie. De vaccins zijn werkzaam en veilig. Mogelijk bijwerkingen zijn zeer zeldzaam en mild, zeker wanneer deze vergeleken worden met de symptomen van een COVID-besmetting die duizenden keren frequenter en dodelijker zijn. Bescherm dus het leven van u en uw naasten door u te laten vaccineren. 

Meer info op: www.info-coronavirus.be

 

Nieuwe meertalige app over vaccinatie en corona

Nieuwsbericht 30 maart 2021

Het Agentschap Integratie en Inburgering lanceert de mobiele app Crisis Information Translated (CIT). Hiermee bieden ze anderstaligen actuele en correcte informatie over vaccinatie en de huidige coronamaatregelen. Ze stellen de informatie in achttien talen ter beschikking. Daarnaast krijgen gebruikers info over Nederlands leren.

De app is gratis beschikbaar via de App Store en Google Play

 

Overlegcomité beslist breed afkoelingspakket

Nieuwsbericht 24 maart 2021

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. Ze hebben een breed afkoelingspakket beslist dat ervoor moet zorgen om de stijgende trend om te keren in de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames.

Het Overlegcomité stelt een nieuw, hoog zevendaags gemiddelde vast van 221 hospitalisaties en het feit dat het aantal besmettingen per twee weken verdubbelt. Ook de positiviteitsratio is de afgelopen week gestegen, met de sterkste stijging bij tieners (10-19 jaar) en bij de 40 tot 64-jarigen. De meeste besmettingen en clusters worden vastgesteld in het onderwijs en op het werk.

Op basis van deze vaststellingen heeft het Overlegcomité een ‘afkoelingspakket’ beslist dat ervoor moet zorgen dat de stijgende trend omkeert, zowel op het vlak van het aantal besmettingen als van de ziekenhuisopnames.

1. Samenkomsten buiten maximaal 4 personen

De groep van mensen (kinderen t.e.m. 12 jaar niet meegeteld) die elkaar buiten mogen ontmoeten, wordt beperkt tot maximaal vier. Gezinnen groter dan vier mogen zich uiteraard wel met meer verplaatsen.

2. Niet-essentiële winkels op afspraak

Niet-essentiële winkels mogen enkel klanten ontvangen op afspraak, waarbij het maximaal aantal klanten dat tegelijk binnen mag, afhangt van de grootte van de winkel en met een absoluut maximum van 50 personen. Twee personen uit hetzelfde gezin mogen samen de winkel binnen.

Leveringen aan huis en ‘click-and-collect’ blijven mogelijk op voorwaarde dat er geen fysiek contact is en de winkelruimte niet betreden wordt. 

Essentiële winkels (onder meer voedingswinkels, apothekers, maar ook winkels voor hygiëne-producten, kledingstoffen, bloemen en planten, telecomwinkels en kranten- en boekenwinkels) mogen klanten blijven ontvangen zonder afspraak. 

3. Sluiting niet-medische contactberoepen

De niet-medische contactberoepen moeten sluiten. Dit betreft onder meer:

 • de schoonheidssalons
 • de niet-medische pedicurezaken
 • de nagelsalons
 • de massagesalons
 • de kapperszaken en barbiers
 • de tatoeage- en piercingsalons

4. Jeugd en onderwijs

De lessen van alle onderwijsniveaus (lager en secundair onderwijs,  deeltijds kunstonderwijs, hoger onderwijs en sociale promotie) worden opgeschort van 29 maart tot en met 2 april. Kleuterscholen blijven open.  Er mogen nog wel examens georganiseerd worden in de week voor de paasvakantie.

Tussen 29 maart en 2 april wordt voor kinderopvang gezorgd voor niet-telewerkbare functies en voor personen die in de onmogelijkheid zijn om voor opvang te zorgen. De lessen hervatten na de paasvakantie op maandag 19 april, indien mogelijk volledig als contactonderwijs voor het secundaire niveau.

Jeugdkampen en extra-curriculaire activiteiten voor scholieren zijn wel mogelijk in beperkte groepen van maximaal 10 jongeren en zonder overnachting.

5. Striktere controles op telewerk

De controles op verplicht telewerk worden opgedreven en verscherpt.

Werkgevers moeten een register bijhouden waarin de planning staat van wie er wanneer aanwezig zal zijn op de werkvloer. Ook openbare besturen dienen zich aan de verplichtingen van telewerk te houden.

6. Niet-essentiële reizen blijven verboden

Niet-essentiële reizen tijdens de paasvakantie blijven verboden. De grenscontroles worden gevoelig opgevoerd.

7. Betogingen

Het aantal deelnemers voor statische manifestaties op de openbare weg is beperkt tot 50.

8. Belang van de basisregels

Het Overlegcomité herhaalt het belang van:

 • het naleven van de geldende sanitaire maatregelen door de bevolking,
 • de strikte handhaving door de politie- en inspectiediensten van deze maatregelen,
 • het verplicht telewerk alsook de strikte handhaving ervan door de inspectiediensten,
 • de door de lokale besturen genomen maatregelen om crowding op drukke plaatsen te vermijden.

Het Overlegcomité, het coronacommissariaat en de Risk Assessment Group blijven de situatie dag na dag nauwgezet opvolgen en zullen onmiddellijk samenkomen wanneer de situatie dit vereist.

Het Ministerieel Besluit geldt tot en met 25 april.

 

Belangrijke info en links

Vragen of info over corona of vaccinatie?

Lokale info of vragen over corona of vaccinatie?

BE-Alert

 • Schrijf je in op het alarmeringssysteem BE-Alert voor belangrijke updates van de federale overheid: www.be-alert.be/nl