Print

Sociale contacten: maatregelen Covid-19

Laatst bijgewerkt op 3 november om 11.25 uur

Tot en met zondag 13 december 2020 zijn onderstaande maatregelen van kracht:

Elk gezinslid heeft recht op één nauw contact (knuffelcontact). Onder nauw contact verstaan we: fysiek dicht bij iemand zijn die geen huisgenoot is voor langer dan 15 minuten, zonder afstand van 1,5 meter en zonder masker. 

  • Nodig je iemand uit bij je thuis ? Je mag maximum 1 knuffelcontact per gezin tegelijkertijd uitnodigen. Men kan geen ander bezoek thuis ontvangen.
  • Woon je alleen ? Je mag jouw dicht contact en nog één extra persoon uitnodigen bij je thuis. Deze personen mogen niet op hetzelfde moment in je huis zijn.

Samenkomsten

Samenkomsten buiten worden beperkt tot maximaal 4 personen (kinderen onder 12 jaar niet meegerekend),  op voorwaarde dat je altijd voldoende afstand houdt en - als dat niet mogelijk is - een mond-neusmasker draagt.

Je mag dus samenkomen om bijvoorbeeld te wandelen of te fietsen in een groep van maximaal 4 personen (jezelf + 3 anderen) zolang je altijd een veilige afstand bewaart. Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegeteld en gezinnen (mensen die onder hetzelfde dak leven) die uit meer dan 4 personen bestaan, mogen ook samen buitenkomen.

Een pauze om de verspreiding van het virus af te remmen

De verlenging van de herfstvakantie zorgt ervoor dat er minder contacten tussen kinderen en jongeren onderling zijn. Om nog een extra dam op te werpen tegen het virus, roepen we alle ouders op om tijdens deze vakantie geen informele samenkomsten van kinderen uit verschillende gezinnen te organiseren. Organiseer geen slaapfeestjes of speelnamiddagen. Spreek niet met andere gezinnen af om te gaan wandelen of samen naar de speeltuin te gaan.

We begrijpen dat dit niet eenvoudig is, maar het is op dit moment wel absoluut noodzakelijk om het virus af te remmen.

Als we de maatregelen met z'n allen volgen, kunnen we hopelijk snel terug naar een normalere situatie. Hou vol! Bescherm elkaar!

Reizen

De grenzen worden niet gesloten conform Europese afspraken, maar buitenlandse reizen worden ten stelligste afgeraden.

Koppels met verschillende nationaliteiten of woonplaats in verschillende landen

Het bezoek aan een partner die niet onder hetzelfde dak woont, wordt gezien als een essentiële verplaatsing, maar is onderhevig aan enkele bijkomende voorwaarden: concreet moet je, voorafgaand aan de aanvraag (visumplichtige nationaliteiten) of aan de datum voorzien voor de reis (niet-visumplichtige nationaliteiten):

  • Ofwel, 6 maanden samenwonen in België of ander land kunnen bewijzen;
  • Ofwel, bewijs van een relatie van ten minste 1 jaar aanleveren (waarbij je elkaar ten minste twee maal fysiek ontmoet hebt voor ten minste 20 dagen). Indien een bezoek diende te worden uitgesteld door de COVID-maatregelen kan het bewijs van een gepland bezoek in rekening worden gebracht voor het tweede bezoek.
  • Ofwel, een gemeenschappelijk kind hebben. De partner in het buitenland dient aan de Belgische diplomatieke post een visum of een bewijs van essentiële verplaatsing (indien niet onderhevig aan visum verplichtingen) aan te vragen. De diplomatieke post zal, in de mate van het mogelijke, deze visa of bewijzen afleveren. Indien niet mogelijk zal het dossier overgemaakt worden aan de immigratiedienst.

Zij zullen aan dezelfde test- en quarantaineregels worden onderworpen als de anderen.