Print

Sociale contacten: maatregelen Covid-19

Laatst bijgewerkt op 28 januari om 13.40 uur

Tot en met 1 maart 2021 zijn onderstaande maatregelen van kracht, tenzij het Overlegcomité eerder versoepelingen invoert:

Elk gezinslid heeft recht op één nauw contact (knuffelcontact). Onder nauw contact verstaan we: fysiek dicht bij iemand zijn die geen huisgenoot is voor langer dan 15 minuten, zonder afstand van 1,5 meter en zonder masker. 

  • Nodig je iemand uit bij je thuis ? Je mag maximum 1 knuffelcontact per gezin tegelijkertijd uitnodigen. Men kan geen ander bezoek thuis ontvangen.
  • Woon je alleen ? Je mag jouw dicht contact en nog één extra persoon uitnodigen bij je thuis. Deze personen mogen niet op hetzelfde moment in je huis zijn.

 

Samenkomsten

Samenkomsten buiten worden beperkt tot maximaal 4 personen (kinderen onder 12 jaar niet meegerekend),  op voorwaarde dat je altijd voldoende afstand houdt en - als dat niet mogelijk is - een mond-neusmasker draagt.

Je mag dus samenkomen om bijvoorbeeld te wandelen of te fietsen in een groep van maximaal 4 personen (jezelf + 3 anderen) zolang je altijd een veilige afstand bewaart. Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegeteld en gezinnen (mensen die onder hetzelfde dak leven) die uit meer dan 4 personen bestaan, mogen ook samen buitenkomen.

Sinds 12 december mogen er tot 15 mensen aanwezig zijn bij erediensten, huwelijken, begrafenissen en crematies. Tijdens die activiteiten moeten de hygiëneregels worden nageleefd en de nodige afstand worden bewaard.

 

Reizen

Verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden van woensdag 27 januari tot maandag 1 maart 2021. Het reisverbod zal gecontroleerd worden, zowel voor het weg-, lucht-, zee- als voor het treinverkeer. Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer. Een modelformulier zal ter beschikking worden gesteld door de minister van Binnenlandse Zaken. De verklaring op eer moet gelinkt worden aan het Passenger Location Form en ondersteund worden door de nodige documenten. Voor personen die wel reizen worden de regels aangescherpt. Iedereen die langer dan 48 uur in een rode zone verblijft, wordt beschouwd als een hoogrisicocontact.

  • Bij terugkomst na een reis geldt een verplichte quarantaine van 7 dagen, met aansluitend negatief testresultaat. Deze quarantaine is niet verplicht wanneer uit het Passenger Location Form (PLF) van de reiziger zou blijken dat de kans op besmetting laag is omwille van zijn of haar gedrag. De berekening van deze risico-score op het PLF zal worden verstrengd.
  • Begin 2021 zal er een nieuw PLF-systeem geïntroduceerd worden, waarbij er een onderscheid zal gemaakt worden tussen professionele en privéreizen. Zakenreizigers met een attest van de werkgever moeten dan niet langer in quarantaine indien uit hun PLF geen risico-gedrag blijkt. Alle andere reizigers moeten in alle omstandigheden wèl de quarantaine respecteren.
  • Alle niet-inwoners die vanuit een rode zone naar België reizen moeten vanaf 25/12 verplicht een recent negatief testresultaat (48 uur) voorleggen.

Daarnaast komt er ook een versterkte controle op het invullen van het PLF bij aankomst in België. Ook de naleving van de verplichte quarantaine wordt versterkt.

Meer info over reizen