Print

Scholen: maatregelen Covid-19

Laatst bijgewerkt op 20 augustus 2020 om 17.00 uur

De ministers van Onderwijs hebben in samenwerking met de experts van de GEES een systeem met kleurcodes opgesteld dat aangeeft hoe de scholen zich moet organiseren op basis van de gezondheidssituatie. 

Na overleg beslisten het onderwijsveld en de onderwijsministers van de verschillende gemeenschappen werd beslist om het volledige onderwijs (gewoon en buitengewoon kleuter-, lager, voltijds en deeltijds secundair, hoger, volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs) te laten starten in pandemieniveau geel met grote waakzaamheid. 

De kleuter- en lagere scholen zullen in elke kleurencode 100 procent blijven draaien. Hier zal geen thuisonderwijs meer nodig zijn vanaf september. 

De minister van Onderwijs zal in gemeenten waar besmettingspieken worden waargenomen, overstappen op kleurcode oranje. Deze kleurcode impliceert aanpassingen, zoals een verminderd aantal schooldagen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Ouders, kinderen en leerkrachten zullen door de scholen op de hoogte worden gebracht.

Heb je voor of na de schooluren nog opvang nodig, dan wordt dit voorzien via de buitenschoolse kinderopvang.

Extra informatie voor ouders is terug te vinden op de website van de Vlaamse Overheid.