Print

Scholen: maatregelen Covid-19

Laatst bijgewerkt op 21 juni 2021 om 16.00 uur

Richtlijnen in en rond de scholen

Beperk de tijd dat je aanwezig bent in de schoolomgeving

 • Breng je jouw kind naar school, verlaat dan meteen de schoolomgeving na het afzetten. Het kan niet de bedoeling zijn dat ouders ter plaatse blijven rondhangen.
 • Kom niet te vroeg naar de school om jouw kind op te halen. Probeer maximum vijf of tien minuten voor het einde van de lessen naar de school te gaan. Ben je met de auto? Blijf dan zo lang mogelijk in jouw auto zitten tot het tijd is om jouw kind op te halen.

Houd afstand en respecteer de hygiëneregels

Vertraag de verspreiding van het virus door onderstaande richtlijnen op te volgen:

 • Voel je je ziek? Neem geen risico en blijf thuis. Probeer iemand anders in te schakelen om jouw kind(eren) naar school te brengen of op te halen.
 • Houd voldoende afstand van anderen (1,5 meter) bij het brengen of ophalen van jouw kind(eren).
 • Vermijd contact met personen die zichtbaar ziek zijn.
 • Respecteer de hygiëneregels (ontsmetten/wassen handen, niezen in elleboog, …).
 • Wees aandachtig voor risicogroepen: personen ouder dan 65 jaar, zwangere vrouwen, kinderen jonger dan zes maanden, personen met een verzwakt immuunsysteem, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, …
 • Beperk je nauwe contacten, volg de regels over bijeenkomsten en vermijd drukke plaatsen.

Door bovenvermelde richtlijnen na te leven, help je mee om onze scholen en schoolomgevingen zo coronaveilig mogelijk te houden. Laten we samen proberen om de verspreiding van het  coronavirus Covid-19 te beperken en zo elkaar te beschermen!

Kleurcodes voor onderwijs

De ministers van Onderwijs hebben in samenwerking met de experts van de GEES een systeem met kleurcodes opgesteld dat aangeeft hoe de scholen zich moet organiseren op basis van de gezondheidssituatie. 

De kleuter- en lagere scholen zullen in elke kleurencode 100 procent blijven draaien. Thuisonderwijs zal hier niet meer van toepassing zijn.

Code oranje

Voor onze scholen in Rijkevorsel geldt code oranje en zijn volgende maatregelen van kracht:

 • Tijdens de middagpauze eten leerlingen vanaf het lager onderwijs per klasgroep. Als dat niet mogelijk is, krijgen leerlingen vaste plaatsen in de refter. Dat moet niet noodzakelijk in het eigen klaslokaal zijn, maar mag ook in de refter met voldoende afstand tussen de verschillende klasgroepen. Voor kleuters geldt deze richtlijn niet.
 • De aanwezigheid van bezoekers of andere buitenstaanders op school wordt strikt beperkt.
 • Leerlingen vanaf het vijfde leerjaar zijn verplicht een mondmasker te dragen. Binnen altijd; buiten als de afstand niet kan worden gerespecteerd.
 • Eéndaagse schooluitstappen zijn voor alle leerlingen van het lager en secundair onderwijs mogelijk, zowel binnen als buiten. Hierbij geldt de voorwaarde dat de klasbubbel maximaal gerespecteerd blijft. Scholen moeten eigen vervoer inleggen, en de leerlingen mogen tijdens de activiteit geen contact hebben met andere mensen. Meerdaagse binnenlandse uitstappen zijn toegestaan vanaf 1 juni.
 • Voor leerlingen in het basisonderwijs blijven alle indoor en outdoor sportactiviteiten mogelijk. Na elke turnbeurt moeten de banken in kleedkamer ontsmet worden. 
 • Oudercontacten moeten digitaal. Bij zware problemen met kinderen mag dit fysiek.
 • Personeelsleden basisonderwijs dragen ook buiten een mond-neusmasker wanneer de afstand niet kan gegarandeerd worden, behalve bij contact met kleuters.
 • De lerarenkamer moet zoveel mogelijk geventileerd worden en de veiligheidsmaatregelen in de lerarenkamer moeten nauwgezet toegepast worden (1,5 meter afstand houden - zeker bij eten en drinken, handen wassen, mondmaskers dragen (ook bij praten) en zoveel mogelijk ventileren).
 • Leerkrachten vergaderen online; dat geldt ook voor pedagogische studiedagen. Fysieke teambuildings zijn niet toegelaten.

Heb je voor of na de schooluren nog opvang nodig, dan wordt dit voorzien via de buitenschoolse kinderopvang.

Extra informatie voor ouders is terug te vinden op de website van de Vlaamse Overheid.