Print

Scholen: maatregelen Covid-19

Laatst bijgewerkt op 28 september 2021

Start schooljaar met beperkte coronamaatregelen

Alle leerlingen in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs kunnen vanaf 1 september voltijds naar school. Daarbij moet wel nog rekening gehouden worden met een aantal beperkte voorschriften.

Mondmaskerplicht

  • De mondmaskerplicht vervalt in het basis- en secundair onderwijs vanaf 1 oktober.
  • Dat betekent dat leerlingen en onderwijspersoneelsleden, net als in het basisonderwijs, geen mondmasker meer hoeven te dragen, ook niet in onderling contact of in contact met kinderen. Het staat personeelsleden en leerlingen niettemin vrij het masker toch te dragen.
  • Voor alle activiteiten in het secundair onderwijs buiten de klasvloer gelden veelal de regels zoals die in de rest van de samenleving gelden.

Extra aandachtspunten

  • Zoveel mogelijk turnlessen, lessen en lunchpauzes moeten in de buitenlucht gebeuren.
  • Uitstappen zijn toegelaten conform de regels die gelden in de rest van de samenleving.
  • De lunchpauze kan worden georganiseerd in de refter, maar klasgroepen moeten zoveel mogelijk gescheiden worden.
  • Speeltijden kunnen gelijktijdig voor meerdere klasgroepen tegelijk.

Quarantainemaatregelen

Voor leerlingen jonger dan 12 jaar (inclusief kleuters) gelden sinds 27 september deze regels voor testing en quarantaine:

  • Bij een hoogrisicocontact op school moeten ze een (kindvriendelijke) PCR-test afleggen op dag 1 en dag 7. Als het resultaat op dag 1 negatief is, hoeven zij niet meer in quarantaine te blijven.
  • Bij 2 of meer besmettingen binnen een periode van 1 week in een klas — en waarbij de transmissie hoogstwaarschijnlijk ín de klas heeft plaatsgevonden  — wordt de volledige groep beschouwd als hoogrisicocontact (clusterbesmetting). De groep wordt getest op dag 1 en dag 7. Bij een negatief testresultaat op dag 1, mogen de leerlingen in kwestie meteen uit quarantaine.

Voor leerlingen vanaf 12 jaar en personeelsleden geldt een onderscheid naar gelang van hun vaccinatiestatus. Zij volgen de regels van de maatschappij.

 

Heb je voor of na de schooluren nog opvang nodig, dan wordt dit voorzien via de buitenschoolse kinderopvang.

Extra informatie voor ouders is terug te vinden op de website van de Vlaamse Overheid.