Print

Scholen: maatregelen Covid-19

Laatst bijgewerkt op 7 maart 2022

Het onderwijs is overgeschakeld naar code 'geel' uit de onderwijsbarometer. 

Wat betekent dit?

  • Leerlingen en personeelsleden van alle onderwijsniveaus moeten geen mondmasker meer dragen op school. Op het collectief vervoer - zoals busvervoer naar het zwembad of een extra-muros activiteit en het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs - is een mondmasker dragen wel nog aanbevolen. De ouders beslissen of hun kind een mondmasker draagt en voorzien er een in dat geval. 
  • Activiteiten buiten de schooluren zoals schoolfeesten, opendeurdagen, infoavonden, ... zijn toegelaten. 
  • Vergaderingen met personeelsleden, maar ook de schoolraad, leerlingenraad, ouderraad, bijscholingen en pedagogische studiedagen moeten niet langer digitaal georganiseerd worden. 
  • Vermengen van klasgroepen is toegestaan. Leerlingen moeten ook geen vaste plaats meer krijgen in het klaslokaal.
  • Niet-essentiële derden tijdens de schooluren zijn toegelaten.

 

Meer info

Op de website onderwijs.vlaanderen.be vind je alle geldende maatregelen voor gewoon en buitengewoon basis- secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs, hoger onderwijs en internaten. Extra informatie voor ouders is terug te vinden op deze pagina.

Heb je voor of na de schooluren nog opvang nodig, dan wordt dit voorzien via de buitenschoolse kinderopvang.