Print

Ondernemers en bedrijven: maatregelen Covid-19

Laatst bijgewerkt op 28 september 2021

Telewerken

In Vlaanderen geldt sinds 1 september geen aanbeveling meer tot telewerk. Dat is het gevolg van de hoge vaccinatiegraad die Vlaanderen bereikt heeft. De coronapandemie heeft niettemin getoond dat telewerk ook heel wat voordelen inhoudt. Het overlegcomité nodigt bedrijven daarom uit om telewerk structureel te verankeren. Zo kunnen de voordelen van telewerk behouden blijven en de nadelen geëlimineerd worden.

 

Horeca

Sinds 1 september zijn alle maatregelen binnen de horeca weggevallen, op één uitzondering na: de mondmaskerplicht bij verplaatsingen binnen de horecazaak. Dit betekent dat er geen beperkingen meer zijn op openings- en sluitingsuren, aantal personen per tafel, afstand tussen de tafels, terrassen, geluidsniveau en bediening aan de bar. Ook zitplaatsen zijn niet langer vereist. 

Volgende maatregelen blijven van toepassing:

 • Tijdige en duidelijk zichtbare communicatie over de maatregelen naar de klanten, personeelsleden en derden
 • Ter beschikking stellen van handhygiënemiddelen voor personeel en klanten
 • Regelmatig desinfecteren van de inrichting en het gebruikte materiaal
 • Organisatie van de openbare ruimten, incl. de terrassen in de openbare ruimte, volgens de voorschriften van de lokale overheid
 • Mondmaskerplicht voor personeel
 • Zichtbaar gebruik van een luchtkwaliteitsmeter in de besloten ruimten (met actieplan vanaf 900 ppm en sluiting vanaf 1.200 ppm CO2)

Meer info over de huidige maatregelen met betrekking tot de horeca vind je hier.

 

Luchtkwaliteitsmeter blijft verplicht

In de eet- en drankgelegenheden van de horecasector (met inbegrip van de danscafés), de inrichtingen van de sportieve sector (met inbegrip van de fitnesscentra) en de evenementensector (met inbegrip van de discotheken en dancings) dient nog steeds een luchtkwaliteitsmeter aanwezig te zijn. De meter moet duidelijk zichtbaar zijn voor de bezoekers, tenzij er in een alternatief systeem wordt voorzien om de luchtkwaliteit te meten waarbij de resultaten van die meting publiek toegankelijk zijn en in realtime worden weergegeven.

De luchtkwaliteitsnorm voor de verschillende sectoren bedraagt nog steeds 900 ppm CO2. Wanneer deze waarde wordt overschreden, dient de uitbater te beschikken over een actieplan, opgesteld op basis van een risicoanalyse, om compenserende maatregelen te verzekeren voor ventilatie en/of luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie, die een luchtkwaliteit verzekeren die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. Wanneer de waarde van 1200 ppm wordt overschreden, dient de uitbater bovendien te voorzien in een erkend systeem voor deze luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm.

Er wordt een transitieperiode van minstens drie maanden voorzien.

 

Contactberoepen

Niet-medische contactberoepen kunnen werken mits ze de voorwaarden en protocollen volgen. Deze bevatten onder meer:

 1. Verplichting om te werken op afspraak
 2. Voorzien van voldoende ventilatie, bijvoorbeeld ramen en deuren open
 3. Ontsmetten na elke klant

   

  Winkels

  Het dragen van een mondmasker blijft ook na 1 september verplicht in winkels en winkelcentra. Ook op drukbezochte plaatsen zoals winkelstraten, jaarmarkten en kermissen blijft de mondmaskerplicht gelden, zoals bepaald door de bevoegde lokale overheid.

  Een overzicht van alle maatregelen vind je op de website van de FOD Economie.

   

  Markten en ambulante handel

  De wekelijkse markt is elke maandag open van 8.00 tot 12.30 uur. 

  Horeca-activiteiten op markten (incl. jaarmarkten, brocante en rommelmarkten) en kermissen volgen voortaan de minder strenge regels voor de horeca. Daardoor is consumptie aan een kraam weer mogelijk zonder neer te zitten.

  Bij foodtrucks, en individuele ambulante voedingskramen (mobiele verkoper van gebraden kip, een ijsjesverkoper, ...) mag er ter plaatse geconsumeerd worden, dit conform de horecaregels. 

  Deur-aan-deur verkoop is toegestaan. Het leveren van vooraf bestelde goederen aan en in huis is toegelaten.

   

  Land- en tuinbouw

  Voor land- en tuinbouwers verwijzen we voor meer info naar volgende website:

   

  Receptie- en feestzalen 

  Voor banketten en recepties worden er geen maxima meer opgelegd wat het aantal aanwezigen betreft. Voor het overige gelden de regels van de horeca.

   

  Steunmaatregelen 

  Om de zelfstandigen en ondernemers te ondersteunen voorzien zowel de Federale als de Vlaamse overheid een aantal steunmaatregelen alsook een versoepeling van verschillende bestaande subsidies.

  Een actueel overzicht van de steunmaatregelen vind je op de website van VLAIO (Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen). Deze maatregelen kan je ook opgesplits terugvinden (Vlaams versus federaal):

  Heb je vragen? Dan kun je terecht via de hulplijn voor ondernemers en bedrijven of bel naar het telefoonnummer 0800-20 555.