Print

Ondernemers en bedrijven: maatregelen Covid-19

Laatst bijgewerkt op 24 septmber 2020 om 9.00 uur

Werken op afstand + social distancing

Telethuiswerk is nog steeds de regel, behalve wanneer dit gezien de aard van de activiteit en functie volstrekt onmogelijk of duidelijk niet wenselijk is. Voor diegenen voor wie deze organisatie niet mogelijk is, wordt de social distancing (1,5 meter afstand houden van elkaar) strikt gerespecteerd. Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van het werk als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer.

Winkels en handelszaken

Winkels en handelszaken dienen volgende regels in acht te nemen:

 • Vanaf 1 oktober is er geen beperking meer qua aantal personen (altijd op veilige afstand) en geldt er ook geen tijdslimiet meer.
 • Elke klant moet in de winkels bescherming dragen die de neus en de mond bedekt. De veiligheidsafstand moet worden gerespecteerd.
 • Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en de veiligheid van hun werknemers en moeten alles in het werk stellen om veilige werkomstandigheden te garanderen.

Er moet voorrang worden gegeven aan mensen ouder dan 65 jaar, mensen met beperkte mobiliteit en aan het zorgpersoneel.

Het is verplicht een mondneusmasker te dragen op volgende plaatsen:

 • Openbaar domein: overal en te allen tijde, tenzij om te eten/drinken/roken of tijdens het intensief sporten
 • Winkels: tijdens het volledige bezoek
 • Kapsalon/schoonheidsspecialisten: gedurende het volledige bezoek
 • Bankkantoor/garages/wasserijen: gedurende het volledige bezoek
 • Horecazaken: altijd, behalve gezeten aan tafel
 • Markt: tijdens het volledige bezoek
 • Ambulante handel/ijskarren: aan de kramen
 • Bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen: altijd, behalve tijdens eten en drinken
 • Gemeentelijke gebouwen: gedurende het volledige bezoek
 • Recyclagepark: tijdens het volledige bezoek
 • Openbaar vervoer: altijd, vanaf betreden bushalte/station/luchthaven
 • Huwelijk: vanaf betreden terrein gemeentehuis (ook buiten)
 • Gebedshuizen: gedurende het volledige bezoek
 • Werk: waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd

Markten in openlucht

 • De wekelijkse markt is elke maandag open van 8.00 tot 12.30 uur. Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen, heeft het lokaal bestuur een circulatieplan opgesteld. Net zoals bij andere winkels, moet je ook op de markt de nodige afstand houden en de hygiënemaatregelen naleven. Het dragen van een mondneusmasker is verplicht!
 • Ambulante handelaars (braadkippenkraam, ijskar, ...) mogen wel nog aan huis leveren bij de klant, voor zover dit niet verwordt tot een deur-aan-deur verkoop. Verkoop vanuit een mobiele kraam die op privéterrein is geplaatst, is voorlopig evenmin toegelaten. Individuele kramen die voorheen vanuit (een) vaste standplaats(en) verkochten, mogen terug verkopen en enkel vanuit die vaste standplaats(en). Het dragen van een mondneusmasker is verplicht!
 • Superburen in Sint-Jozef wordt in aangepaste vorm verdergezet. Er wordt gewerkt met tijdssloten. Als je een bestelling plaatst, ontvang je alle info via verantwoordelijke Sally (0492 51 86 09 of info@superburen.be).

Horeca

Het gezelschap aan een tafel in de horecasector is beperkt tot een maximum van 10 personen per tafel. 

Cafés en restaurants sluiten de deuren ten laatste om 1.00 uur.

In alle cafés en horecazaken wordt de fysieke afstand van 1,5 meter tussen de gezelschappen te allen tijde gegarandeerd. 

Individuele registratie en het uithangen van de veiligheidsvoorschriften is verplicht. Om contactonderzoek mogelijk te maken moeten volgende gegevens gedurende vier weken worden bijgehouden: naam, contactgegevens, tafelnummer en het uur van aankomst en vertrek. De horecaondernemers mogen deze gegevens enkel gebruiken voor het contactonderzoek en moeten ze op een veilige, beschermde manier bewaren. De verkregen gegevens moeten na vier weken vernietigd worden.

De restaurants van hotels moeten ook voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Land- en tuinbouw

Voor land- en tuinbouwers verwijzen we voor meer info naar volgende website:

Receptie- en feestzalen 

Professioneel georganiseerde evenementen zoals recepties of trouwfeesten zijn onderworpen aan dezelfde regels als de horeca. Er is geen limiet meer voor het aantal gasten, maar er mogen wel slechts maximaal tien mensen aan dezelfde tafel zitten. Dansfeesten blijven nog steeds verboden.

Eén van de voorwaarden is de toepassing van protocollen. Daarnaast gelden de algemene regels die al van kracht zijn voor andere activiteiten, zoals het verplicht in acht nemen van de veiligheidsafstand, het invoeren van tijdslots en crowd management, het schoonmaken van de infrastructuur en het dragen van mondmaskers.

Hulplijn voor ondernemers en bedrijven of telefoonnummer 0800-20 555.

Steunmaatregelen 

Om de zelfstandigen en ondernemers te ondersteunen voorzien zowel de Federale als de Vlaamse overheid een aantal steunmaatregelen alsook een versoepeling van verschillende bestaande subsidies.

Wij hebben ze opgelijst: zie nieuwsbericht 'Steunmaatregelen corona voor ondernemers'.