Print

Kinderopvang: maatregelen Covid-19

Laatst bijgewerkt op 29 oktober 2021

Vanaf de maand september zullen we de opvang op volgende wijze organiseren:

Kinderclub centrum:

 • Kleuters en kinderen lagere school worden samen opgevangen in Kinderclub centrum. Naschools zullen we ook gebruik maken van de speelplaats van GLS De Wegwijzer.
 • Ouders mogen terug hun kinderen brengen en afhalen in de Kinderclub. Tijdens het brengen en afhalen dienen de ouders een mondmasker te dragen en hun handen te ontsmetten bij het binnen komen.

Kinderclub Sint-Jozef:

 • Kleuters en kinderen lagere school worden samen opgevangen in de Kinderclub Sint-Jozef.
 • Op woensdagnamiddag en tijdens schoolvakanties organiseren we de opvang in Kinderclub Sint-Jozef.
 • Ouders mogen terug hun kinderen brengen en afhalen in de Kinderclub. Tijdens het brengen en afhalen dienen de ouders een mondmasker te dragen en hun handen te ontsmetten bij het binnen komen.

De kinderclub opent zijn deuren om 6.45 uur en sluit om 18.30 uur.

We gaan zoveel mogelijk buiten ravotten en spelen, want buiten spelen is leuk, gezond en goed in de strijd tegen corona! Dus geef je kinderen zeker speelkledij aan om buiten te spelen.

Vanaf maandag 8 november gelden volgende richtlijnen:

 • Alle kinderen zijn welkom, behalve zieke kinderen en kinderen in verplichte thuisisolatie. 
 • Kinderen van verschillende scholen mogen in eenzelfde locatie worden opgevangen. 
 • Ouders mogen de opvang nog steeds betreden, maar zijn verplicht om een mondmasker te dragen.
 • Het kind mag gebracht/opgehaald worden door verschillende en/of meerdere personen. Toch willen we vragen om zoveel mogelijk alleen te komen om je kind te brengen of op te halen. 
 • De kinderen dienen geen mondmasker te dragen in de opvang. Enkel de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar dienen een mondmasker te dragen in de binnenruimte indien ze niet voldoende afstand kunnen garanderen.
 • De begeleiding dient geen mondmasker te dragen bij contact met de kinderen (behalve bij kinderen vijfde en zesde leerjaar indien ze voldoende afstand niet kunnen garanderen), wel tijdens het contact met de ouders of externen.

De rode draad blijft nog steeds om de veiligheids- en hygiënemaatregelen toe te passen:

 • handen regelmatig wassen,
 • afstand houden van volwassenen,
 • een mondmasker dragen,
 • de opvang hygiënisch houden
 • en voldoende ventileren en verluchten.

Als de situatie de komende weken zou wijzigen kan het lokaal bestuur de regels van de werking aanpassen. We willen jullie vragen om jullie mailbox en onze website www.rijkevorsel.be/kinderclub goed in de gaten te houden. We zullen via deze kanalen steeds de meest recente info communiceren.

Inschrijvingen

 • Inschrijven kan via de link www.i-school.be/login. Weet je niet hoe je online moet inschrijven? Bekijk dan zeker onze 'handleiding online inschrijven' die je onderaan deze webpagina kan vinden!
 • Je kan inschrijven voor opvang in de maand september vanaf 26 augustus om 19.00 uur. Vanaf donderdag 24 september om 19.00 uur kan er dan ingeschreven worden voor de volgende maanden van het schooljaar.

Indien de situatie wijzigt kan het lokaal bestuur de regels van de werking aanpassen. We willen dus vragen om jullie mailbox en onze website goed in de gaten te houden. We zullen via deze kanalen steeds de meest recente info communiceren!

We begrijpen dat deze nieuwe maatregelen weer de nodige aanpassing van jullie en jullie kinderen vragen. Maar we hopen samen met jullie succesvol terug te kunnne keren naar een normale werking. We gaan ons ervoor inzetten om jullie kinderen fijne opvang-speelmomenten in onze kinderclub te bezorgen!

Kinderclub tijdens de schoolvakanties

Meer info over de coronamaatregelen in de Kinderclub tijdens de schoolvakanties vind je op www.rijkevorsel.be/kinderclubvakantie.