Print

Kinderopvang: maatregelen Covid-19

Laatst bijgewerkt op 10 september 2020 om 9.20 uur

Buitenschoolse Kinderopvang

Het Departement Onderwijs en Kind en Gezin hebben de richtlijnen tijdens de corona-epidemie op elkaar afgestemd. Kind en Gezin heeft aangepaste richtlijnen doorgegeven hoe we de opvang kwaliteitsvol en verantwoord kunnen organiseren in deze coronatijd.

Een belangrijke aanpassing is dat we ook in onze buitenschoolse kinderopvang dienen te werken met contactbubbels, aparte contactbubbels voor kleuters en kinderen van de lagere school. Momenteel worden de kleuters opgevangen op het gelijkvloers van de kinderclub en de kinderen van de lagere school op de eerste verdieping. De tuin werd eveneens in twee speelzones worden ingedeeld.

Kinderbegeleid(st)ers die de groep lagere schoolkinderen begeleiden dragen een mondneusmasker. Bij het begeleiden van de kleuters wordt er door de kinderbegelei(st)ers geen mondneusmasker gedragen.

Voor de breng- en haalmomenten gelden strikte regels. De kinderen worden gebracht en opgehaald aan de deur. De social distancing van 1,5 meter moet te allen tijde gerespecteerd worden. Het dragen van een mondneusmasker is verplicht, hoe kort het contact ook is. Tijdens de breng- en haalmomenten dragen de kinderbegeleid(st)ers ook een mondneusmasker. Ook wordt gevraagd om aan de ouders om hun kinderen alleen te brengen en op te halen en indien mogelijk steeds door dezelfde persoon.

Indien je noodopvang nodig hebt voor- of naschools of op woensdagnamiddag dien je in te schrijven via het online inschrijvingsprogramma van i-school.

Het algemene principe blijft dat kinderen zoveel als mogelijk thuis worden opgevangen.

Noodopvang voor volgende kinderen:

  1. Kinderen van wie ouder(s) een job hebben in een cruciale sector of essentiële dienst
  2. Kinderen in een kwetsbare situatie
  3. Kinderen waarvoor er geen andere opvangmogelijkheid is

Voor- en naschools en op woensdagnamiddag (de hele namiddag) worden de kinderen van het Kompas  opgevangen in locatie Sint-Jozef. Kinderen van Het Moleke, Sint-Luciaschool en GLS de Wegwijzer worden opgevangen in locatie centrum.

Overige maatregelen m.b.t. kinderopvang

De opvangsystemen die reeds bestonden, kunnen blijven doorgaan. Er kunnen evenwel geen nieuwe initiatieven van opvang worden opgezet. Het is noodzakelijk te voorkomen dat de kinderen die vooraf niet in contact kwamen met elkaar, worden samen gezet. 

Contact tussen kinderen en oudere personen van 65+ wordt afgeraden. Oudere personen behoren immers tot de risicogroepen voor het coronavirus. Andere familieleden, vrienden, de school van jouw kind of een onthaalmoeder kunnen ook in opvang voorzien. Mensen die behoren tot de risicogroepen wordt afgeraden om in contact te komen met kinderen. 

Het algemene principe blijft dat kinderen zo veel als mogelijk thuis worden opgevangen.