Print

Kinderopvang: maatregelen Covid-19

Laatst bijgewerkt op 17 november 2020 om 9.00 uur

Buitenschoolse Kinderopvang

Het Departement Onderwijs en Kind en Gezin hebben de richtlijnen tijdens de corona-epidemie op elkaar afgestemd. Kind en Gezin heeft aangepaste richtlijnen doorgegeven hoe we de opvang kwaliteitsvol en verantwoord kunnen organiseren in deze coronatijd.

Een belangrijke aanpassing is dat we ook in onze buitenschoolse kinderopvang het overzicht dienen te bewaren van de nauwe kindcontacten per begeleid(st)er. Daarom werken we met een vast team per leeftijdsgroep. Momenteel worden de kleuters opgevangen op het gelijkvloers van de kinderclub en de kinderen van de lagere school op de eerste verdieping.

Kinderbegeleid(st)ers die de groep lagere schoolkinderen begeleiden dragen een mondneusmasker. Bij het begeleiden van de kleuters wordt er door de kinderbegelei(st)ers geen mondneusmasker gedragen.

Voor de breng- en haalmomenten gelden strikte regels:

  • De kinderen worden gebracht en opgehaald aan de deur.
  • De social distancing van 1,5 meter moet te allen tijde gerespecteerd worden.
  • Het dragen van een mondneusmasker is verplicht, hoe kort het contact ook is. Tijdens de breng- en haalmomenten dragen de kinderbegeleid(st)ers ook een mondneusmasker.
  • Ook wordt gevraagd om aan de ouders om hun kinderen alleen te brengen en op te halen en indien mogelijk steeds door dezelfde persoon.

Indien je opvang nodig hebt voor- of naschools of op woensdagnamiddag dien je in te schrijven via het online inschrijvingsprogramma van i-school.

Voor- en naschools en op woensdagnamiddag (de hele namiddag) worden de kinderen van het Kompas  opgevangen in locatie Sint-Jozef. Kinderen van Het Moleke, Sint-Luciaschool en GLS de Wegwijzer worden opgevangen in locatie centrum.

We gaan zoveel mogelijk buiten ravotten en spelen, want buiten spelen is leuk, gezond en goed in de strijd tegen corona! Dus geef je kinderen zeker speelkledij aan om buiten te spelen.

De rode draad blijft nog steeds de veiligheids- en hygiënemaatregelen toepassen: handen regelmatig wassen, afstand houden van volwassenen, een mondmasker dragen, de opvang hygiënisch houden en voldoende ventileren en verluchten. 

Kinderclub tijdens de schoolvakanties

Meer info over de coronamaatregelen in de Kinderclub tijdens de schoolvakanties vind je op www.rijkevorsel.be/kinderclubvakantie.