Print

Kinderopvang: maatregelen Covid-19

Laatst bijgewerkt op 4 februari 2021 om 12.00 uur

Sinds 1 februari 2021 zijn er door Kind en Gezin bijkomende preventieve maatregelen genomen ter bestrijding van het coronavirus. Dit zowel voor tijdens het schoolweken als tijdens de krokusvakantie.

Tijdens de schoolweken wordt de aanpak afgestemd op de werking van de scholen.

Aangepaste werking voor- en naschools en op woensdagnamiddag:

 • Kinderen van het Moleke, Kleine Moleke en de Sint-Luciaschool worden opgevangen in de Kinderclub centrum.
 • Kinderen van GLS De Wegwijzer en GIBLO worden opgevangen in GLS De Wegwijzer. De ingang van deze opvangbubbel is langs de groene poort (parking kinderclub). Je kunt hier aanbellen. Fietsen kun je plaatsen in de fietsenstalling Leopoldstraat.
 • Kinderen van het Kompas worden opgevangen in Kinderclub Sint-Jozef

Tijdens de krokusvakantie werken we zoals de vrijetijdsinitiatieven met contactbubbels.

De volledige week van de krokusvakantie  (15 februari tot en met 19 februari) worden er 25 unieke kinderen per contactbubbel opgevangen. We zullen deze contactbubbels op acht verschillende plaatsen dienen te organiseren om zo al de kinderen de noodzakelijke opvang te kunnen bieden.

In Kinderclub centrum worden op vijf verschillende plaatsen een contactbubbel georganiseerd

 • Kinderclub centrum gelijkvloers: 1 bubbel met jongste kleuters
 • Kinderclub centrum eerste verdieping: 1 bubbel met oudste kleuters
 • Wegwijzer rode poort (eetzaal): 1 bubbel lagere school kinderen
 • Wegwijzer groene poort (turnzaal): 1 bubbel lagere school kinderen
 • Klooster: 1 bubbel met kinderen die slechts één of twee dagen opvang nodig hebben

In Kinderclub Sint-Jozef worden op drie verschillende plaatsen een contactbubbel georganiseerd:

 • Kinderclub Sint-Jozef gelijkvloers: 1 bubbel met kleuters
 • Kinderclub Sint-Jozef eerste verdieping: 1 bubbel lagere school kinderen
 • Gemeenschapscentrum: 1 bubbel met kinderen die slechts één dag opvang nodig hebben

De inschrijvingen voor de krokusvakantie lopen tot en met zondag 7 februari. Op maandag 8 februari maken we de contactbubbels en laten we via e-mail weten in welke contactbubbel jouw kind mag gaan spelen.

Mogen we vragen om de inschrijvingen voor de krokusvakantie goed te overwegen. Zeker indien je slechts één dag opvang nodig hebt. Eén dag opvang neemt immers één plaats van de 25 unieke kindplaatsen in. Tot en met zondag 7 februari kun je nog kosteloos uitschrijven.

Het wordt ten sterkste aangeraden aan ouders en kinderen om maximaal één hobby per week te kiezen. Buitenschoolse kinderopvang wordt niet als hobby beschouwd.

We begrijpen dat deze nieuwe maatregelen ingrijpend zijn. En weer de nodige aanpassing van jullie en jullie kinderen vragen. Maar we hopen door deze maatregelen goed op te volgen langzaam maar zeker terug stappen te kunnen zetten naar een normale werking. We gaan ons ervoor inzetten om jullie kinderen fijne opvang-speelmomenten in onze kinderclub te bezorgen!

Algemene richtlijnen

Het Departement Onderwijs en Kind en Gezin hebben de richtlijnen tijdens de corona-epidemie op elkaar afgestemd. Kind en Gezin heeft aangepaste richtlijnen doorgegeven hoe we de opvang kwaliteitsvol en verantwoord kunnen organiseren in deze coronatijd.

Een belangrijke aanpassing is dat we ook in onze buitenschoolse kinderopvang het overzicht dienen te bewaren van de nauwe kindcontacten per begeleid(st)er. Daarom werken we met een vast team per leeftijdsgroep. Momenteel worden de kleuters opgevangen op het gelijkvloers van de kinderclub en de kinderen van de lagere school op de eerste verdieping.

Kinderbegeleid(st)ers die de groep lagere schoolkinderen begeleiden dragen een mondneusmasker. Bij het begeleiden van de kleuters wordt er door de kinderbegelei(st)ers geen mondneusmasker gedragen.

Voor de breng- en haalmomenten gelden strikte regels:

 • De kinderen worden gebracht en opgehaald aan de deur.
 • De social distancing van 1,5 meter moet te allen tijde gerespecteerd worden.
 • Het dragen van een mondneusmasker is verplicht, hoe kort het contact ook is. Tijdens de breng- en haalmomenten dragen de kinderbegeleid(st)ers ook een mondneusmasker.
 • Ook wordt gevraagd om aan de ouders om hun kinderen alleen te brengen en op te halen en indien mogelijk steeds door dezelfde persoon.

Indien je opvang nodig hebt voor- of naschools of op woensdagnamiddag dien je in te schrijven via het online inschrijvingsprogramma van i-school.

We gaan zoveel mogelijk buiten ravotten en spelen, want buiten spelen is leuk, gezond en goed in de strijd tegen corona! Dus geef je kinderen zeker speelkledij aan om buiten te spelen.

De rode draad blijft nog steeds de veiligheids- en hygiënemaatregelen toepassen: handen regelmatig wassen, afstand houden van volwassenen, een mondmasker dragen, de opvang hygiënisch houden en voldoende ventileren en verluchten. 

Kinderclub tijdens de schoolvakanties

Meer info over de coronamaatregelen in de Kinderclub tijdens de schoolvakanties vind je op www.rijkevorsel.be/kinderclubvakantie.