Print

Kinderopvang: maatregelen Covid-19

Laatst bijgewerkt op 27 mei 2021 om 10.00 uur

Door Kind en Gezin zijn er bijkomende preventieve maatregelen genomen ter bestrijding van het coronavirus. Dit zowel voor tijdens het schoolweken als tijdens de vakantie.

Tijdens de schoolweken wordt de aanpak afgestemd op de werking van de scholen.

Aangepaste werking voor- en naschools en op woensdagnamiddag:

 • Kinderen van het Moleke, Kleine Moleke en de Sint-Luciaschool worden opgevangen in de Kinderclub centrum.
 • Kinderen van GLS De Wegwijzer en GIBLO worden opgevangen in GLS De Wegwijzer. De ingang van deze opvangbubbel is langs de groene poort (parking kinderclub). Je kunt hier aanbellen. Fietsen kun je plaatsen in de fietsenstalling Leopoldstraat.
 • Kinderen van het Kompas worden opgevangen in Kinderclub Sint-Jozef

Tijdens de grote vakantie werken we zoals de vrijetijdsinitiatieven met contactbubbels.

De ganse grote vakantie staat de Kinderclub samen met speelpleinwerking Kiekeboe weer garant voor een portie spelplezier. In onze verschillende speelhoeken is er ruimte voor elk kind om zich volledig uit te leven. Iedere dag is er zowel in de voor- als in de namiddag een geleide activiteit voorzien voor de kinderen. Kinderen zijn vrij om te kiezen om aan deze activiteit deel te nemen.  We vragen de kinderen wel steeds om te luisteren naar de inleiding van de activiteit. Daarna maken ze hun eigen keuze. Nemen ze geen deel aan de activiteit dan kunnen ze zelf kiezen waarmee ze wel willen spelen of wat ze op dat moment willen doen. We vinden het belangrijk om kinderen een leuke vrije tijd te bieden en hen zo veel mogelijk speelkansen te bieden, binnen een veilig kader.

Er kan worden ingeschreven vanaf vrijdagochtend t.e.m. woensdagavond voor de volgende speelpleinweek.

Maatregelen corona tijdens de grote vakantie

Om de maatregelen 'opvang van schoolkinderen tijdens de corona-epidemie' van Kind en Gezin te kunnen uitvoeren zullen we tijdens de grote vakantie de opvang op volgende manier organiseren:

 • We gaan werken met bubbels van max. 100 unieke kinderen per week. We zullen deze bubbels op 4 verschillende plaatsen dienen te organiseren om zo al de kinderen de noodzakelijke opvang te kunnen bieden.
 • In Kinderclub centrum worden op drie verschillende plaatsen een bubbel georganiseerd:
  • kinderclub centrum gelijkvloers
  • kinderclub centrum eerste verdieping
  • De Wegwijzer
 • In Kinderclub Sint-Jozef wordt de speelpleinwerking georganiseerd in de Kinderclub Sint-Jozef, met de mogelijkheid tot een extra bubbel in het Gemeenschapscentrum. 
 • Kinderen zullen in hun opvanglocatie van tijdens het schooljaar worden opgevangen
 • Om overzicht te bewaren van de nauwe kindcontacten is er een vast team per groep kleuters en lagere schoolkinderen.
 • Er wordt gevraagd om de kinderen zoveel mogelijk alleen op te halen en hierbij een mondmasker te dragen. Respecteer steeds de veilige afstand van 1,5 meter.
 • We gaan zoveel mogelijk buiten ravotten en spelen, want buiten spelen is leuk, gezond en goed in de strijd tegen corona! Dus geef je kinderen zeker speelkledij aan om buiten te spelen.
 • De rode draad blijft nog steeds de veiligheids- en hygiënemaatregelen toepassen: handen regelmatig wassen, afstand houden van volwassenen, een mondmasker dragen, de opvang hygiënisch houden en voldoende ventileren en verluchten. 

Inschrijvingen

 • Net als vorig jaar zullen we deze zomer werken met voorinschrijvingen. Alle kinderen zijn welkom op speelpleinwerking Kiekeboe maar de kinderen die meerdere dagen in eenzelfde week komen spelen, zullen voorrang krijgen. Deze regel hanteren we omdat kinderen die maar één dag kwamen spelen één van de vijftig plaatsen in de contactbubbel innemen. We hebben het aantal contactbubbels gebaseerd op de inschrijvingen van vorige zomer. Zo streven we er naar om alle kinderen te kunnen opvangen.
 • Ook voor de voor- en na-opvang (voor 9.00 uur en na 16.00 uur) moet er vooraf worden ingeschreven. Zo kunnen we voor  elke contactbubbel voldoende begeleiding inzetten. Let op: de vooropvang start om 6.45 uur. Omwille van praktische redenen zal de na-opvang slechts geopend zijn tot 18.00 uur (i.p.v. 19.00 uur).
 • Inschrijven kan via de link www.i-school.be/login. Weet je niet hoe je online moet inschrijven? Bekijk dan zeker onze 'handleiding online inschrijven' die je onderaan deze webpagina kan vinden!
 • Er kan worden ingeschreven vanaf vrijdagochtend t.e.m. woensdagavond voor de volgende speelpleinweek.
 • Op vrijdag laten we via e-mail weten in welke bubbel jouw kind mag gaan spelen.
 • Mogen we vragen om de inschrijvingen voor de  grote vakantie goed te overwegen. Zeker indien je slechts één dag opvang nodig hebt. Eén dag opvang neemt immers één plaats van de 100 unieke kindplaatsen in.

Indien de situatie wijzigt kan het lokaal bestuur de regels van de werking aanpassen. We willen dus vragen om jullie mailbox en onze website goed in de gaten te houden. We zullen via deze kanalen steeds de meest recente info communiceren!

We begrijpen dat deze nieuwe maatregelen weer de nodige aanpassing van jullie en jullie kinderen vragen. Maar we hopen door deze maatregelen goed op te volgen langzaam maar zeker terug stappen te kunnen zetten naar een normale werking. We gaan ons ervoor inzetten om jullie kinderen fijne opvang-speelmomenten in onze kinderclub te bezorgen!

Algemene richtlijnen

Het Departement Onderwijs en Kind en Gezin hebben de richtlijnen tijdens de corona-epidemie op elkaar afgestemd. Kind en Gezin heeft aangepaste richtlijnen doorgegeven hoe we de opvang kwaliteitsvol en verantwoord kunnen organiseren in deze coronatijd.

Een belangrijke aanpassing is dat we ook in onze buitenschoolse kinderopvang het overzicht dienen te bewaren van de nauwe kindcontacten per begeleid(st)er. Daarom werken we met een vast team per leeftijdsgroep. Momenteel worden de kleuters opgevangen op het gelijkvloers van de kinderclub en de kinderen van de lagere school op de eerste verdieping.

Kinderbegeleid(st)ers die de groep lagere schoolkinderen begeleiden dragen een mondneusmasker. Bij het begeleiden van de kleuters wordt er door de kinderbegelei(st)ers geen mondneusmasker gedragen.

Voor de breng- en haalmomenten gelden strikte regels:

 • De kinderen worden gebracht en opgehaald aan de deur.
 • De social distancing van 1,5 meter moet te allen tijde gerespecteerd worden.
 • Het dragen van een mondneusmasker is verplicht, hoe kort het contact ook is. Tijdens de breng- en haalmomenten dragen de kinderbegeleid(st)ers ook een mondneusmasker.
 • Ook wordt gevraagd om aan de ouders om hun kinderen alleen te brengen en op te halen en indien mogelijk steeds door dezelfde persoon.

Indien je opvang nodig hebt voor- of naschools of op woensdagnamiddag dien je in te schrijven via het online inschrijvingsprogramma van i-school.

We gaan zoveel mogelijk buiten ravotten en spelen, want buiten spelen is leuk, gezond en goed in de strijd tegen corona! Dus geef je kinderen zeker speelkledij aan om buiten te spelen.

De rode draad blijft nog steeds de veiligheids- en hygiënemaatregelen toepassen: handen regelmatig wassen, afstand houden van volwassenen, een mondmasker dragen, de opvang hygiënisch houden en voldoende ventileren en verluchten. 

Kinderclub tijdens de schoolvakanties

Meer info over de coronamaatregelen in de Kinderclub tijdens de schoolvakanties vind je op www.rijkevorsel.be/kinderclubvakantie.