Print

Evenementen en jeugd: maatregelen Covid-19

Laatst bijgewerkt op 1 september 2021

Evenementen

Een echt festivalseizoen heeft 2021 niet gekend. Daarvoor moeten we uitkijken naar 2022. Toch krijgt ook de evenementensector meer ruimte om evenementen te organiseren.

Kleine evenementen

Tot en met 30 september 2021, kunnen evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen doorgaan zonder specifieke maatregelen, wanneer het aantal aanwezigen minder is dan  200 personen binnen of 400 personen buiten.

Vanaf 1 oktober 2021, kunnen evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen doorgaan zonder specifieke maatregelen, wanneer het aantal aanwezigen minder is dan 500 personen binnen of 750 personen buiten.

 • De social distancing regels en de mondmaskerplicht dienen niet gerespecteerd te worden.
 • Dansfeesten zijn toegelaten.
 • De minimale horecaregels moeten worden toegepast bij deze evenementen.
 • De specifieke horecaregels met betrekking tot het professioneel uitoefenen van horeca activiteiten zijn niet van toepassing.

Het gebruik van het Covid Safe Ticket is niet mogelijk voor dit type evenementen.

Grotere evenementen ZONDER Covid Safe Ticket

Voor zover geen toepassing gemaakt wordt van het Covid Safe Ticket, gelden onderstaande regels voor evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen die:

 • Binnen worden georganiseerd voor een publiek tussen 200 personen (vanaf 1 oktober 500 personen) en 3000 personen.
 • Buiten worden georganiseerd voor een publiek tussen 400 personen (vanaf 1 oktober 750 personen) en 5000 personen.

Deze evenementen dienen volgende regels te respecteren:

 • De regels van social distancing.
 • Bezoekers dragen een mondmasker of elk alternatief in stof, behalve op evenementen buiten, voor zover het publiek verplicht is te blijven zitten en dit zolang de persoon zit.
 • Bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten tijdens evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen dienen de striktere horeca regels gerespecteerd te worden (mondmaskerplicht, acht personen per tafel, enkel zitplaatsen, …).
 • In de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector dienen de algmene regels gerespecteerd te worden. (informatie over de geldende preventiemaatregelen, mondmasker, handhygiëne,…)
 • De voorafgaande toelating van het lokaal bestuur na raadpleging van het CERM, en desgevallend het CIRM, moet worden verkregen.

Grotere evenementen MET Covid Safe Ticket

Bovenstaande regels zijn niet van toepassing indien de organisatoren ervoor kiezen om het Covid Safe Ticket te gebruiken.

 

Private bijeenkomsten

Private bijeenkomsten zijn toegelaten, het gaat om bijeenkomsten waarbij de toegang wordt beperkt tot een bepaald publiek door middel van individuele uitnodigingen.

 • Private bijeenkomsten mogen binnen worden georganiseerd voor een maximum van 200 personen tot en met 30 september 2021 en van 500 personen vanaf 1 oktober 2021.
 • Private bijeenkomsten mogen buiten worden georganiseerd voor een maximum van 400 personen tot en met 30 september 2021 en van 750 personen vanaf 1 oktober 2021.

De bepalingen van toepassing op de horeca gelden niet voor dienstverlening aan huis en private bijeenkomsten (ook wanneer zij in een horeca-inrichting plaatsvinden), daarnaast is ook het dragen van het mondmasker niet verplicht voor de genodigden. De social distancing regels dienen niet gerespecteerd te worden, dansfeesten zijn in dit kader is toegelaten.

Deze maximale aantallen kunnen worden overschreden op voorwaarde dat de maatregelen dan worden gevolgd die hierboven beschreven staan onder "Grotere evenementen ZONDER Covid Safe". Je kan geen private bijeenkomst organiseren met het Covid Safe Ticket.

 

Erediensten, begrafenissen en crematies

Behalve de mondmaskerplicht, gelden er geen specifieke regels meer voor deze diensten en ceremonies (geen maximum aantal aanwezigen, geen social distancing,…).

 

Jeugdwerk

Op activiteiten georganiseerd door verenigingen en clubs zijn sinds 1 september 2021 geen beperkingen meer van kracht.

Bekijk alle richtlijnen voor het jeugdwerk op de website van De Ambrassade.

 

Luchtkwaliteitsmeter blijft verplicht

In de eet- en drankgelegenheden van de horecasector (met inbegrip van de danscafés), de inrichtingen van de sportieve sector (met inbegrip van de fitnesscentra) en de evenementensector (met inbegrip van de discotheken en dancings) dient nog steeds een luchtkwaliteitsmeter aanwezig te zijn. De meter moet duidelijk zichtbaar zijn voor de bezoekers, tenzij er in een alternatief systeem wordt voorzien om de luchtkwaliteit te meten waarbij de resultaten van die meting publiek toegankelijk zijn en in realtime worden weergegeven.

De luchtkwaliteitsnorm voor de verschillende sectoren bedraagt nog steeds 900 ppm CO2. Wanneer deze waarde wordt overschreden, dient de uitbater te beschikken over een actieplan, opgesteld op basis van een risicoanalyse, om compenserende maatregelen te verzekeren voor ventilatie en/of luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie, die een luchtkwaliteit verzekeren die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. Wanneer de waarde van 1200 ppm wordt overschreden, dient de uitbater bovendien te voorzien in een erkend systeem voor deze luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm.

Er wordt een transitieperiode van minstens drie maanden voorzien.