Print

Evenementen en jeugd: maatregelen Covid-19

Laatst bijgewerkt op 1 februari 2021 om 13.40 uur

Evenementen

Professioneel georganiseerde, niet-professionele georganiseerde en publieke evenementen

Met uitzondering van de sportwedstrijden die nog zijn toegelaten (zie gedeelte sport) zijn evenementen opgeschort tot en met 1 maart 2021, tenzij het Overlegcomité eerder versoepelingen invoert.

Organisatie van conferenties/vergaderingen

De conferentiezalen zijn op dit moment niet gesloten, maar aangezien culturele evenementen met publiek momenteel worden opgeschort, kunnen de conferentiezalen bijvoorbeeld ook niet gebruikt worden voor debatten of bijeenkomsten met publiek.

Vergaderingen zijn niet langer fysiek toegestaan. Ze moeten uitgesteld worden of op afstand plaatsvinden (bijvoorbeeld door middel van een videoconferentie).

Recepties en banketten

Recepties en banketten, inclusief koffietafels en rouwmaaltijden, zijn verboden.

Musea

Musea mogen sinds 1 december 2020 openen conform het protocol van hun sector.

Erediensten, huwelijken, begrafenissen en crematies

Sinds 12 december mogen er tot vijftien mensen aanwezig zijn bij erediensten, huwelijken, begrafenissen en crematies, ongeacht hoeveel ruimtes er zijn in het gebouw. Tijdens die activiteiten moeten de hygiëneregels worden nageleefd en de nodige afstand worden bewaard.
 

Jeugdwerk

Op 27 oktober is het jeugdwerk overgeschakeld op code rood. Echter zijn er sinds 1 februari 2021 nieuwe maatregelen voor het jeugdwerk in voegen, die het ook voor 12- tot 18-jarigen mogelijk maakt om, in georganiseerd verband, samen te komen, volgens onderstaande regels: 

  • Het is verplicht om alle deelnemers van de activiteit te registreren. 
  • De groep dient zo veel mogelijk uit dezelfde leden te bestaan. Wisselende contacten moeten ten allen tijden vermeden worden.
  • Kinderen en jongeren moeten kiezen voor één buitenschoolse activiteit per week. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de ouders en dus niet bij de jeugdverenigingen zelf.
  • Max. 10 personen per groep (begeleider niet inbegrepen). Tijdens de krokusvakantie (13 - 21 februari 2021) mogen groepen met kinderen onder 12 jaar tot max. 25 personen per groep (begeleider niet inbegrepen) samenkomen. Voor de 13- tot 18-jarigen blijft tijdens de krokusvakantie de regel gelden dat ze max. met 10 personen per groep (begeleider niet inbegrepen) mogen samenkomen. 

  • Het is verplicht om buiten samen te komen! Bij groepen met kinderen onder de 12 jaar kan hiervoor een uitzondering worden gemaakt. Binnenruimtes dienen wel continu verlucht te worden. 
  • Begeleiders en kinderen ouder dan 12 jaar dragen ten allen tijden een mondneusmasker en houden zich aan de sociale afstand van 1,5 m.
  • Publieke ruimte om te spelen, sporten, ontmoeten voor kinderen en jongeren blijft ook open.

Bekijk alle richtlijnen voor de kleurcode rood in het jeugdwerk op de website van De Ambrassade.