Totaalrenovatiebonus (BENO-pass) van Fluvius

Wat

Wie investeert in drie of meer energiebesparende maatregelen, kan in aanmerking komen voor de Totaalrenovatiebonus.

Als je minstens drie premies van netbeheerder Fluvius aanvraagt (of minstens twee premies combineert met een ventilatiesysteem) binnen een periode van vijf jaar én aan alle voorwaarden voldoet, dan krijg je bovenop die premies van de netbeheerder nog een bonus. Hoe meer energiebesparende maatregelen je combineert, hoe hoger de bonus zal zijn.

Goed om te weten: de totaalrenovatiebonus wordt niet opgenomen in Mijn VerbouwPremie (vanaf 1 juli 2022) en kun je dus blijven aanvragen via Fluvius.

Voorwaarden

  • De totaalrenovatiebonus is er alleen voor een woning of wooneenheid in het Vlaamse Gewest die voor 1 januari 2006 aangesloten op het elektriciteitsnet.
  • De eindfactuur van de eerste investering moet een datum hebben vanaf 1 januari 2017.
  • Om een totaalrenovatiebonus te krijgen, moet je investeren in minstens drie van de onderstaande energiebesparende maatregelen en bij Fluvius de premie ervoor aanvragen.
  • Je moet voldoen aan de premievoorwaarden voor elke investering apart en aan bijkomende voorwaarden voor isolatie en beglazing. Raadpleeg alle voorwaarden en technische eisen in de Fluvius-brochure 'BENO-pass en de totaalrenovatiebonus'.
  • De investeringen moeten uitgevoerd worden binnen een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van de eindfactuur van de eerste investering.

Procedure

De toekenning van de totaalrenovatiebonus gebeurt automatisch. Zodra netbeheerder Fluvius vaststelt dat er voor een woning of appartement drie investeringen werden uitgevoerd die in aanmerking kunnen komen voor de totaalrenovatiebonus, zal de netbeheerder je contacteren met de melding dat je een totaalrenovatiebonus krijgt.

In geval van investeringen in gemeenschappelijke delen van een woongebouw, krijgt de eigenaar van het betrokken appartement de totaalrenovatiebonus (dus niet de syndicus of de vereniging van mede-eigenaren). Bij elke premieaanvraag voor een specifieke investering zal gevraagd worden of deze al dan niet betrekking heeft op meerdere wooneenheden. Zo weet de netbeheerder welke appartementen ook gemeenschappelijke investeringen hebben gedaan.

Bedrag

De bonussen worden in schijven uitbetaald, te beginnen vanaf de derde investering. Het totaal van de uitgekeerde premies kan nooit meer bedragen dan de som van de betaalde factuurbedragen van de uitgevoerde investeringen.

Eengezinswoningen

Totaalrenovatiebonus voor drie investeringen: € 1 250 
Totaalrenovatiebonus voor vier investeringen: € 1 750 
Totaalrenovatiebonus voor vijf investeringen: € 2 750 (+ bewijs EPC dat de woning voldoet voor de eerste vijf investeringen)
Totaalrenovatiebonus voor zes investeringen: € 3 750 
Totaalrenovatiebonus voor zeven investeringen: € 4 750 

Appartementen

Totaalrenovatiebonus voor drie investeringen: € 625 
Totaalrenovatiebonus voor vier investeringen: € 875 
Totaalrenovatiebonus voor vijf investeringen: € 1 375 (+ bewijs EPC dat de woning voldoet voor de eerste vijf investeringen)
Totaalrenovatiebonus voor zes investeringen: € 1 875 
Totaalrenovatiebonus voor zeven investeringen: € 2 375 

Beschermde afnemers

Voor beschermde afnemers wordt de bonus met 50 % verhoogd. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. 

Uitzonderingen

De Totaalrenovatiebonus is niet cumuleerbaar met de EPC-labelpremie.

  • Wie al één investering heeft gedaan met een eindfactuur in de periode 2017-2020 en daarvoor een premie heeft aangevraagd of aanvraagt, zit automatisch in het traject van de Totaalrenovatiebonus en komt niet in aanmerking voor de EPC-labelpremie.
  • Wie in 2020 een bestelbon/offerte heeft ondertekend voor een investering die kan meetellen voor de totaalrenovatiebonus en de eindfactuur hiervoor in 2021 ontvangt, heeft de keuze tussen het traject van de Totaalrenovatiebonus of de EPC-labelpremie. Wie kiest voor het traject van de Totaalrenovatiebonus, moet de premie voor deze investering bij Fluvius aanvragen ten laatste op 30 juni 2022.

De EPC-labelpremie is cumuleerbaar met de energiepremies van Fluvius per maatregel (isolatie, beglazing, ...).

Regelgeving

Energiebesluit van 19 november 2010