Premie van de netbeheerder voor vloerisolatie of kelderisolatie

Wat

Je kan van jouw netbeheerder een premie krijgen, als je in je woning of appartement door een aannemer vloerisolatie laat plaatsen op volle grond of op het plafond van een kelder (of van een verluchte ruimte onder een verwarmde ruimte).

Voorwaarden

 • Deze premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest
  • die vóór 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
  • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór 1 januari 2006, maar die pas na 1 januari 2006 werden aangesloten. De isolatie van nieuw aangebouwde deelconstructies, komt wel in aamerking voor de premie.
 • De premie geldt niet voor de volledige herbouw van woningen, want dit wordt beschouwd als nieuwbouw. De isolatie van nieuw aangebouwde deelconstructies, komt wel in aamerking voor de premie.
 • De datum op jouw eindfactuur (en dus niet de betalingsdatum) bepaalt voor welk jaar je een premie kunt aanvragen. Heb je meerdere facturen? Dan geldt de datum van de eindfactuur. Groepeer alle facturen in één aanvraag.
  • Met een eindfactuur in 2018, vraag je dus de premie 2018 aan.
  • Met een eindfactuur in 2019, vraag je dus de premie 2019 aan.
 • Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder toekomen uiterlijk twaalf maanden na de factuurdatum. Enkel facturen (ook voorschotfacturen) die maximaal 1 jaar oud zijn, komen in aanmerking.
 • De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer.
 • Het nieuw geplaatste isolatiemateriaal moet minstens een warmteweerstand (Rd-waarde) halen van 2 m²K/W (vierkante meter Kelvin per Watt).
  De Rd-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis te komen.
 • Ook een huurder kan deze premie aanvragen (als de factuur dan op naam van de huurder staat).
 • Raadpleeg het 'informatieblad' van netbeheerder Fluvius voor een overzicht van alle voorwaarden en van de technische eisen (lambdawaarden, ...) waaraan het materiaal moet voldoen.

Procedure

Documenten

Onderstaande documenten moet je zeker toevoegen:

 • een kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-forma-factuur) voor de levering en plaatsing van het isolatiemateriaal, met daarop vermelding van: merk, type, soort, de dikte, het aantal m², de Rd-waarde of warmteweerstand, de kostprijs van het materiaal en de plaatsing en de datum van uitvoering van de werken. Alleen facturen (ook voorschotfacturen) die maximaal 12 maanden oud zijn, komen in aanmerking.
 • een attest dat de aannemer heeft ingevuld en ondertekend.
 • als je ‘beschermde afnemer’ bent: een kopie van het attest van beschermde klant of kopie van de recentste elektriciteitsfactuur waarop het sociaal tarief vermeld staat.

De premie online aanvragen

Zorg ervoor dat je scans hebt van alle documenten die je moet bijvoegen en vraag de premie online aan op de website van jouw elektriciteitsnetbeheerder Fluvius. Kies de premie van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.

De premie aanvragen met aanvraagformulier

Download het aanvraagformulier van jouw elektriciteitsnetbeheerder Fluvius. Kies het formulier van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.

Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar jouw netbeheerder.

Afhandeling van de aanvraag

Als de netbeheerder jouw aanvraag goedkeurt, krijg je een bericht met vermelding van het bedrag en op welke rekening de premie wordt gestort.
Als de netbeheerder jouw aanvraag niet goedkeurt, krijg je een bericht met daarin de reden van de afkeuring of welke gegevens ontbreken.

De tijd tussen de aanvraag en de goedkeuring of afkeuring hangt af van de netbeheerder en of je de aanvraag online of per post hebt gedaan. Een online aanvraag wordt sneller verwerkt dan een aanvraag via formulier. De premies kunnen tot zes maanden na de aanvraag worden uitbetaald.

Bedrag

De premie bedraagt € 6 per m² geïsoleerde oppervlakte.

Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Voor beschermde afnemers wordt de premie met 50 % verhoogd.