Premie van de netbeheerder voor hoogrendementsglas in een woning of appartement

Wat

Als je in een bestaande woning of appartement hoogrendementsbeglazing laat plaatsen, dan kan je daarvoor een premie krijgen van je netbeheerder. Je moet de werken laten uitvoeren door een aannemer. Je kan de terugverdientijd van deze investering berekenen met de energiewinstcalculator.

Voorwaarden

 • Deze premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest
  • die vóór 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
  • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór 1 januari 2006, maar die pas na 1 januari 2006 werden aangesloten.
 • De premie geldt niet voor de volledige herbouw van woningen, want dit wordt beschouwd als nieuwbouw. Beglazing in nieuw aangebouwde deelconstructies, komt wel in aanmerking voor de premie. 
 • De datum op jouw eindfactuur (en dus niet de betalingsdatum) bepaalt voor welk jaar je een premie kunt aanvragen. Heb je meerdere facturen? Dan geldt de datum van de eindfactuur. Groepeer alle facturen in één aanvraag.
  Met een eindfactuur in 2019, vraag je dus de premie 2019 aan.
  Met een eindfactuur in 2020, vraag je dus de premie 20209 aan.
 • Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder toekomen uiterlijk twaalf maanden na de factuurdatum. Enkel facturen (ook voorschotfacturen) die maximaal één jaar oud zijn, komen in aanmerking.
 • Beglazing van veranda’s komt niet in aanmerking.
 • De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer.
 • Het nieuwe hoogrendementsglas moet een U-waarde (de U-waarde geeft de warmtedoorgang van het glas weer) hebben van 1,0 W/m²K (onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering)
 • Op de afstandshouder tussen de glasbladen moet er een markering zijn, waarmee de energieprestatie van de beglazing kan worden vastgesteld. 
 • Transparante kunststofplaten (polycarbonaat) en lichtkoepels komen ook in aanmerking als er voldaan wordt aan de overige eisen.
 • Ook een huurder kan deze premie aanvragen (als de factuur dan op naam van de huurder staat).
 • Raadpleeg het 'informatieblad' van netbeheerder Fluvius voor een overzicht van alle voorwaarden en van de technische eisen waaraan het materiaal moet voldoen.

Procedure

Documenten

Voeg onderstaande documenten zeker bij jouw aanvraag toe:

 • een kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-forma-factuur) voor de levering en plaatsing van de beglazing, met daarop vermelding van: merk, type en U-waarde van het glas en het aantal m². Alleen facturen (ook voorschotfacturen) die maximaal 12 maanden oud zijn, komen in aanmerking.
 • een attest dat de aannemer heeft ingevuld en ondertekend.
 • foto’s van de beglazing waarbij ook het gebouw zichtbaar is (één foto per gevel waar glas en ramen werden vervangen).
 • Als je ‘beschermde afnemer’ bent: kopie van het attest van beschermde klant of kopie van de recentste elektriciteitsfactuur waarop het sociaal tarief vermeld staat.

De premie online aanvragen

Zorg ervoor dat je scans hebt van alle documenten die je moet bijvoegen en vraag de premie online aan op de website van jouw elektriciteitsnetbeheerder Fluvius. Kies de premie van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.

De premie aanvragen met aanvraagformulier

Download het aanvraagformulier van jouw elektriciteitsnetbeheerder Fluvius. Kies het formulier van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.

Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar jouw netbeheerder.

Afhandeling van het dossier

Als de netbeheerder jouw aanvraag goedkeurt, krijg je een bericht met vermelding van het bedrag en op welke rekening de premie wordt gestort.
Als de netbeheerder jouw aanvraag niet goedkeurt, krijg je een bericht met daarin de reden van de afkeuring of welke gegevens ontbreken.

De tijd tussen de aanvraag en de goedkeuring of afkeuring hangt af van de netbeheerder en of je de aanvraag online of per post hebt gedaan. Een online aanvraag wordt sneller verwerkt dan een aanvraag via formulier.De premies kunnen tot zes maanden na de aanvraag worden uitbetaald.

Bedrag

De premie bedraagt

 • in 2019 (factuurdatum in 2019): € 10 per m² glasoppervlak
 • In 2020 (factuurdatum in 2020: € 8 per m² glasoppervlak.

Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Voor beschermde afnemers bedraagt de premie € 56 per m², waarbij de premie maximaal 40 % van de factuur is.