Premie van de netbeheerder voor een warmtepompboiler

Wat

Wie vanaf 2019 investeert in de plaatsing van een nieuwe warmtepompboiler voor sanitair warm water, kan hiervoor een premie krijgen van de netbeheerder.

Een warmtepompboiler is een toestel dat warmte uit de lucht haalt en afgeeft aan jouw sanitair water. Het is een pak energiezuiniger dan een gewone elektrische boiler en een goed alternatief voor de klassieke waterverwarmingssystemen, voor wie geen zonneboiler kan plaatsen of voor wie niet aangesloten is op het gasnet.

Voorwaarden

  • Deze premie is geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest
    • die uiterlijk op 31 december 2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
    • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend uiterlijk op 31 december 2013, maar die pas vanaf 1 januari 2014 werden aangesloten.
  • Deze premie kan per woning 1 keer om de 10 jaar worden aangevraagd.
  • De warmtepomp moet geplaatst en gefactureerd worden door een aannemer.
  • Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder toekomen uiterlijk twaalf maanden na de factuurdatum. Facturen (ook voorschotfacturen) mogen dus maximaal één jaar oud zijn om in aanmerking te komen.
  • De premie geldt enkel voor een nieuwe warmtepompboiler.

De volledige lijst met voorwaarden kun je lezen op het aanvraagformulier van jouw netbeheerder.

Procedure

De premie online aanvragen

Zorg ervoor dat je scans hebt van alle documenten die je moet bijvoegen en vraag de premie online aan op de website van uw elektriciteitsnetbeheerder Fluvius.

De premie aanvragen met aanvraagformulier

Download het aanvraagformulier van jouw elektriciteitsnetbeheerder Fluvius.

Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar jouw netbeheerder.

Afhandeling van jouw aanvraag

Als de netbeheerder jouw aanvraag goedkeurt, krijg je een bericht met vermelding van het bedrag en op welke rekening de premie wordt gestort.
Als de netbeheerder jouw aanvraag niet goedkeurt, krijg je een bericht met daarin de reden van de afkeuring of welke gegevens ontbreken.
De tijd tussen de aanvraag en de goedkeuring of afkeuring hangt af van de netbeheerder en of je de aanvraag online of per post hebt gedaan. Een online aanvraag wordt sneller verwerkt dan een aanvraag via formulier. De premies kunnen tot zes maanden na de aanvraag worden uitbetaald.

Bedrag

De premie zal € 400 per woning of wooneenheid bedragen en maximaal 40 % van de factuur.

Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Voor beschermde afnemers is het premiebedrag per wooneenheid € 480  en maximaal 48 % van de factuur.

De premie is niet cumuleerbaar met de premie voor een zonneboiler en enkel cumuleerbaar met de premie voor een warmtepomp als de warmtepompboiler eerst geplaatst is.