Premie van de netbeheerder voor een condensatieketel (voor beschermde afnemers)

Wat

Ben je een 'beschermde afnemer' ('beschermde klant') en plaats je een nieuwe condensatieketel in een bestaande woning of appartement? Dan kun je van van jouw netbeheerder daarvoor een premie krijgen. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.

Je kunt de terugverdientijd van deze investering berekenen via de energiewinstcalculator.

Voorwaarden

 • Je moet een 'beschermde afnemer' zijn om in aanmerking te komen voor de premie. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.
 • Deze premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet van de netbeheerder.
 • Een aannemer moet de nieuwe condensatieketel plaatsen en factureren.
 • De nieuwe condensatieketel kan werken op aardgas, propaan of stookolie
 • De datum op jouw eindfactuur (en dus niet de betalingsdatum) bepaalt voor welk jaar je een premie kan aanvragen.
  Heb je meerdere facturen? Dan geldt de datum van de eindfactuur.
  Met een eindfactuur in 2018, vraag je dus de premie voor 2018 aan.
  Met een eindfactuur in 2019, vraag je dus de premie voor 2019 aan.
 • Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder toekomen uiterlijk twaalf maanden na de factuurdatum. Als er meerdere facturen zijn, groepeer je die best in één aanvraag.
 • Lees het aanvraagformulier van de netbeheerder voor een overzicht van alle voorwaarden en van de technische eisen waaraan de condensatieketel moet voldoen.

Procedure

Documenten

Onderstaande documenten moet je zeker bij jouw aanvraag toevoegen:

 • een kopie van de factuur (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-forma-factuur) voor de levering en plaatsing van de condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie, met daarop vermelding van: merk, type, vermogen en plaatsingskosten. Alleen facturen (ook voorschotfacturen) die maximaal 12 maanden oud zijn, komen in aanmerking.
 • een attest dat de aannemer heeft ingevuld en ondertekend.
 • een kopie van het attest van beschermde klant of een kopie van de meest recente elektriciteitsfactuur waarop het sociaal tarief vermeld staat.

De premie online aanvragen

Zorg ervoor dat je scans hebt van alle documenten die je moet bijvoegen en vraag de premie online aan op de website van jouw elektriciteitsnetbeheerder Fluvius. Kies de premie van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.

De premie aanvragen met aanvraagformulier

Download het aanvraagformulier van jouw elektriciteitsnetbeheerder. Kies het formulier van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.​

Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar jouw netbeheerder.

Afhandeling van jouw aanvraag

Als de netbeheerder jouw aanvraag goedkeurt, krijg je een bericht met vermelding van het bedrag en op welke rekening de premie wordt gestort.
Als de netbeheerder jouw aanvraag niet goedkeurt, krijg je een bericht met daarin de reden van de afkeuring of welke gegevens ontbreken.

De tijd tussen de aanvraag en de goedkeuring of afkeuring hangt af van de netbeheerder en of je de aanvraag online of per post hebt gedaan. De premies kunnen tot zes maanden na de aanvraag worden uitbetaald.

Bedrag

De premie bedraagt € 1 800, met een maximum van 40 % van de factuur, per individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie.