Premie van de netbeheerder voor dakisolatie of zoldervloerisolatie in een woning of appartement

Wat

Als je een dak of zoldervloer isoleert in een bestaande woning of appartement, kun je daarvoor een premie krijgen van je netbeheerder. Je kunt de isolatie zelf plaatsen of een aannemer het werk laten doen.

Met de energiewinstcalculator kun je berekenen hoe snel je jouw investering in isolatie van een hellend dak terugverdient.

Voorwaarden

 • De premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse Gewest
  • die vóór 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
  • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór 1 januari 2006, ook al werden ze pas na 1 januari 2006 aangesloten op het elektriciteitsnet.
 • De premie geldt niet voor de volledige herbouw van woningen, want dit wordt beschouwd als nieuwbouw. De isolatie van nieuw aangebouwde deelconstructies, komt wel in aanmerking voor de premie.
 • De premie is geldig voor dakisolatie of voor zoldervloerisolatie, maar niet voor beide. Voor de isolatie van de zoldervloer kun je alleen een premie krijgen als het gaat om de vloer van een onverwarmde zolder
 • De datum op jouw eindfactuur (en dus niet de betalingsdatum) bepaalt voor welk jaar je een premie kunt aanvragen. Heb je meerdere facturen? Dan geldt de datum van de eindfactuur. Groepeer alle facturen in één aanvraag.
  • Met een eindfactuur in 2018, vraag je dus de premie 2018 aan.
   Met een eindfactuur in 2019, vraag je dus de premie 2019 aan.
 • Heb je in het verleden een premie gekregen voor een deel van het dak en isoleer je nu een ander deel? Dan kun je voor het andere dakdeel opnieuw een premie krijgen (tenzij het de ene keer over zoldervloerisolatie ging en de andere keer over het dak boven die zoldervloer).
 • Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder aankomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum. Enkel facturen (ook voorschotfacturen) die maximaal 1 jaar oud zijn, komen in aanmerking.
 • Het nieuw geplaatste materiaal moet minstens een warmteweerstand (Rd-waarde) halen van 4,5 m² K/W (vierkante meter kelvin per watt).
  De Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag niet mee worden gerekend om aan de minimumwaarde te komen.
 • Ook een huurder kan deze premie aanvragen (als de factuur dan op naam van de huurder staat).
 • Lees het aanvraagformulier van de netbeheerder voor een overzicht van alle voorwaarden (bijv. dampscherm) en van de technische eisen (lambdawaarde, …) waaraan het materiaal moet voldoen.

Procedure

Documenten

De onderstaande documenten moet je zeker bij jouw aanvraag toevoegen:

 • een kopie van alle aankoopfacturen van het isolatiemateriaal (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-formafactuur) met vermelding van merk, soort, dikte, het type, Rd-waarde en het aantal vierkante meter (m²), de datum waarop de werken werden uitgevoerd, de kostprijs van het materiaal (en de plaatsing). Alleen facturen (ook voorschotfacturen) die maximaal twaalf maanden oud zijn, komen in aanmerking.
 • Als je 'beschermde afnemer' bent: kopie van het attest van beschermde klant of kopie van de recentste elektriciteitsfactuur waarop het sociaal tarief vermeld staat.

De premie online aanvragen

Zorg ervoor dat je scans hebt van alle documenten die je moet bijvoegen en vraag de premie online aan op de website van jouw elektriciteitsnetbeheerder Fluvius. Kies de premie van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.

De premie aanvragen met aanvraagformulier

Download het aanvraagformulier van jouw elektriciteitsnetbeheerder. Kies het formulier van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.​

Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar jouw netbeheerder.

Afhandeling van jouw aanvraag

Als de netbeheerder je aanvraag goedkeurt, krijg je een bericht waarin staat welk premiebedrag op welke rekening gestort zal worden. 

Als de netbeheerder je aanvraag niet goedkeurt, krijg je een bericht met daarin de reden van de afkeuring. Ook als er gegevens ontbreken, krijg je daarover een bericht.
De tijd tussen de aanvraag en de goedkeuring of afkeuring hangt af van de netbeheerder en of je de aanvraag online of per post hebt gedaan. Een online aanvraag wordt sneller verwerkt dan een aanvraag via formulier. De premies kunnen tot zes maanden na de aanvraag worden uitbetaald.

Bedrag

 Uitvoering door aannemerUitvoering doe-het-zelf
Met een eindfactuur in 2018

€ 6 per m²

€ 3 per m²

Met een eindfactuur in 2019€ 4 per m²€ 2 per m²

Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Voor beschermde afnemers met een eindfactuur in 2017, 2018 en 2019 bedraagt de premie € 10,5 per m² bij werken uitgevoerd door een aannemer en € 5,25 per m² bij doe-het-zelf werken.