Burenpremie voor collectieve renovatieprojecten

Wat

Als je jouw woning energiezuinig wil maken, kun je samen met minstens negen andere eigenaars deelnemen aan een collectief renovatieproject. Een collectief renovatieproject wordt geleid door een projectbegeleider (BENOvatiecoach), die een groot deel van jouw taken zal overnemen zodat je zelf minder moet doen. Door de collectieve aanpak kan de projectbegeleider ervoor zorgen dat de energierenovatiewerken vlotter, kwaliteitsvoller en goedkoper worden uitgevoerd. 

In ruil krijgt de projectbegeleider een burenpremie. Als deelnemer krijg je zelf geen burenpremie, maar heb je wel recht op de premies van de netbeheerder. De projectbegeleider helpt je bij het aanvragen van deze premies.

Voorwaarden

 • Een collectief project bestaat uit minstens tien woningen of appartementen die in dezelfde straat of gemeente gelegen zijn. Een woongebouw met minimaal tien wooneenheden (bijvoorbeeld een appartementsgebouw), telt ook als een collectief renovatieproject.
 • De renovatie gaat over één van de onderstaande energiebesparende maatregelen. Daarbij moet voldaan zijn aan de voorwaarden van de gekozen premie (of van het ventilatiesysteem).
 • Per woning/appartement kun je niet meer dan tweemaal inschrijven voor een collectief renovatieproject.
 • De taken van een projectbegeleider zijn onder andere:
  • optreden als centraal aanspreekpunt voor vragen en problemen
  • advies verlenen en de woning doorlichten
  • indicaties geven van de kosten van de werken en van de energiebesparing
  • een gedetailleerd, gepersonaliseerd plan opmaken
  • geschikte aannemers zoeken en prijzen vragen
  • informeren over financieringsmogelijkheden
  • helpen bij het aanvragen van de premies
  • de renovatiewerken opvolgen.
 • De profielvereisten van een projectbeleider zijn onder andere:
  • bouwkundige en technische kennis hebben
  • inzicht hebben in het risico op lock-in bij gefaseerde investeringen en in de mogelijke oplossingen hiervoor
  • op de hoogte zijn van financieringsmogelijkheden en financiële ondersteuningsmogelijkheden voor energiebesparende renovatiewerken
  • commercieel neutraal zijn

Procedure

Deelnemers
Je kunt je als deelnemer inschrijven bij jouw netbeheerder Fluvius. Als er tien of meer deelnemers uit dezelfde buurt inschrijven voor dezelfde energiebesparende maatregel, wordt er een collectief renovatieproject opgestart en een projectbegeleider aangewezen. Wanneer er geen tien deelnemers binnen dezelfde gemeente zich inschrijven, zullen de netbeheerder en de gemeente zoeken naar een oplossing op maat.

Je kunt ook rechtsreeks contact opnemen met een projectbegeleider (BENOvatiecoach).

Projectbegeleiders

Je kunt je als projectbegeleider (BENOvatiecoach) kandidaat stellen bij netbeheerder Fluvius.

Bedrag

De burenpremie bedraagt maximaal € 400 per woning of wooneenheid en komt toe aan de projectbegeleider.

In appartementsgebouwen daalt de premie vanaf de zesde wooneenheid naar € 100 per wooneenheid. De premie wordt beperkt tot maximaal € 5000 voor het gebouw.