Burenpremie voor collectief renovatieproject

Wat

Wil je jouw woning energiezuiniger maken maar heb je geen zin in al het werk dat met zich brengt? Dan kun je ook samen met minstens negen andere eigenaars deelnemen aan een collectief renovatieproject.

Zo'n project wordt geleid door een projectbegeleider ('BENOvatiecoach'), die een groot deel van jouw taken zal overnemen. De projectbegeleider zorgt ervoor dat de energierenovatiewerken vlotter, kwaliteitsvoller en goedkoper worden uitgevoerd. In ruil krijgt de projectbegeleider een 'burenpremie'. Als deelnemer krijg je geen burenpremie, maar je hebt wel recht op de premies van Fluvius. De projectbegeleider helpt je bij het aanvragen van deze premies.

Voorwaarden

Procedure

Deelnemers

Je kunt je als deelnemer inschrijven op de website van Fluvius. Als er tien of meer deelnemers uit dezelfde buurt inschrijven voor dezelfde energiebesparende maatregel, wordt er een collectief renovatieproject opgestart en een projectbegeleider aangewezen. Wanneer er geen tien deelnemers binnen dezelfde gemeente zich inschrijven, zullen de netbeheerder en de gemeente zoeken naar een oplossing op maat.

Je kunt ook rechtsreeks contact opnemen met een projectbegeleider (BENOvatiecoach).

Projectbegeleiders

Je kunt je als projectbegeleider kandidaat stellen bij Fluvius.

Bedrag

  • De projectbegeleider krijgt een burenpremie van maximaal € 400 per woning of wooneenheid. In appartementsgebouwen daalt die premie vanaf de zesde wooneenheid naar € 100 per wooneenheid.
  • Elke deelnemer heeft recht op de Fluvius-premie van de uitgevoerde maatregelen en eventueel ook de totaalrenovatiebonus. De projectbegeleider helpt je met de aanvraag hiervan.

Regelgeving

Energiebesluit van 19 november 2010