Print

Dakisolatie

De overheid geeft een belastingvermindering als je investeert in dakisolatie. Voor investeringen (betaald in 2014 of 2015) kan je een belastingvermindering krijgen van 30% van het factuurbedrag. De vermindering die je krijgt, kan niet hoger zijn dan een bepaald maximumbedrag.

Voorwaarden

  • Het moet gaan om een gebouw, of een gedeelte van een gebouw, met een woonfunctie (eengezinswoning, appartement, studio).
  • Je woning moet minimaal vijf jaar in gebruik zijn als woning bij de start van de werken.
  • De dakisolatie moet worden geplaatst door een aannemer.
  • De aannemer moet een aantal gegevens op de factuur (of in bijlage) vermelden.
  • Het isolatiemateriaal moet een Rd-waarde hebben van minstens 2,5 m²K/W (vierkante meter Kelvin per Watt). Het aantal centimeter isolatiemateriaal dat nodig is om een bepaalde Rd-waarde te halen, is afhankelijk van het type materiaal dat gebruikt wordt.

De belastingvermindering geldt voor iedereen die belastingplichtig is in België. Het maakt niet uit of je eigenaar of huurder bent. Het is niet vereist dat je zelf in de woning woont. Als de zolder onbewoonbaar is, dan mag je ook de zoldervloer of het plafond van de bovenste verdieping isoleren.

Procedure

Als je de premie wil aanvragen, dien je de juiste procedure te volgen. Je moet de energiebesparende maatregelen inbrengen op je belastingaangifte. De aangifte in de personenbelasting bevat een specifieke rubriek voor de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven. Je voegt steeds een kopie van de factuur en een betalingsbewijs bij de belastingaangifte. Als je je belastingaangifte indient via Tax on Web, dan moet je die documenten bewaren voor een eventuele controle door de belastingdienst.

Bedrag

Het is de betalingsdatum die bepaalt voor welk inkomstenjaar de factuur kan ingediend worden (en dus niet de factuurdatum).

Investeringen in 2013

De belastingvermindering bedraagt 30% van de betaalde factuur, beperkt tot een bepaald maximumbedrag. Voor inkomstenjaar 2013 (aanslagjaar 2014) is het maximumbedrag € 3 010 per woning. Wanneer je het maximumbedrag voor dat jaar bereikt hebt, dan mag je het resterende deel van het bedrag niet overdragen naar de volgende jaren.

Investeringen in 2014

De belastingvermindering bedraagt 30% van de betaalde factuur, beperkt tot een bepaald maximumbedrag. Voor inkomstenjaar 2014 (aanslagjaar 2015) is het maximumbedrag € 3 040 per woning. Wanneer je het maximumbedrag voor dat jaar bereikt hebt, dan mag je het resterende deel van het bedrag niet overdragen naar de volgende jaren.

Investeringen in 2015

De belastingsvermindering zal ook van toepassing zijn voor investeringen in daksisolatie die betaald worden in 2015. De belastingsvermindering bedraagt 30% van de betaalde factuur, beperkt tot een bepaald maximumbedrag. Voor inkomstenjaar 2015 (aanslagjaar 2016) is het maximumbedrag € 3 050 per woning. Wanneer je het maximumbedrag voor dat jaar bereikt hebt, dan mag je het resterende deel van het bedrag niet overdragen naar de volgende jaren.

Uitzonderingen

Komen niet in aanmerking:

  • kamers in gemeenschappelijke gebouwen (kloosters, klinieken, hospitalen, weeshuizen ...)
  • studentenkamers
  • kamers voor seizoensarbeiders
  • gebouwen (of een gedeelte ervan) die door hun aard uitsluitend voor beroepsdoeleinden in aanmerking komen (winkels, magazijnen ...)

Sinds 1 januari 2015 trad de Vlaamse dakisolatienorm in de wooncode in werking. Er gelden een aantal verplichtingen voor een minimale dakisolatie.