Vlaamse renovatiepremie (uitdovend)

Wat

Heb je plannen om je woning te renoveren? Dan kun je misschien rekenen op de steun van de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie.

Opgelet: Op 1 februari 2019 is de nieuwe overkoepelende renovatiepremie van start gegaan. Aanvragen voor de vorige, uitdovende renovatiepremie zijn niet langer mogelijk. Enkel wie al een eerste deel van de premie heeft gekregen, kan nog een tweede aanvraag indienen binnen twee jaar, ten laatste op 31 januari 2021.

Voorwaarden

Je kunt een renovatiepremie aanvragen als bewoner of als verhuurder:

 • Bewoner: Je bent meerderjarig bent en je woont in de woning (domicilie) als eigenaar of als houder van een ander zakelijk recht.
  • Opgelet: meerderjarige medebewoners worden ook beschouwd als aanvrager. Zij moeten dan ook aan de inkomens- en eigendomsvoorwaarden voldoen. Zij ondertekenen mee de aanvraag.
  • Uitzondering: inwonende meerderjarige kinderen en ouders van de bewoner(s) zijn geen aanvrager, tenzij ze een zakelijk recht hebben in de premiewoning.
 • Verhuurder (natuurlijk persoon): je moet de woning op de aanvraagdatum verhuren aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens negen jaar.

  Of je de renovatiepremie krijgt, hangt af van een aantal voorwaarden i.v.m.

  • jouw inkomen
  • jouw woning
  • jouw andere eigendommen
  • jouw facturen

  De werken die in aanmerking komen, zijn opgedeeld in vier categorieën.

  Per categorie moet je voor minimum € 2 500 (excl. btw) aan facturen kunnen voorleggen. Voor categorie 4 'technische installaties' is er een bovengrens voor de berekening van de premie. Bij facturen hoger dan onderstaand maximumbedrag houdt men enkel rekening met dat maximumbedrag voor de berekening:

  • Elektrische installatie: maximaal € 3 750 (excl. btw)
  • Sanitaire installatie: maximaal € 3 750 (excl. btw)
  • Centrale verwarming: maximaal € 7 500 (excl. btw)

  Aanvraag door de bewoner:

  • Per aanvraag kun je uit maximum twee categorieën van werken facturen indienen.
  • Voor elke categorie kun je ook maar één keer een aanvraag doen.
  • Je kunt als persoon en per woning slechts twee keer een renovatiepremie krijgen in tien jaar (vanaf de datum van de eerste aanvraag - de aanvraagdatum staat vermeld op de ontvangstmelding).
  • De tweede renovatiepremie kun je ten vroegste één jaar en ten laatste twee jaar na de eerste aanvraag indienen.

  Aanvraag door de verhuurder:

  • Je mag als verhuurder twee aanvragen doen, maar je mag ook in één aanvraag werken uit de vier categorieën indienen. Je kunt dan natuurlijk geen tweede aanvraag meer indienen.
  • Voor elke categorie kun je maar één keer een aanvraag doen.
  • Je kunt als persoon en per woning slechts één of twee keer een renovatiepremie krijgen in tien jaar (vanaf de datum van de eerste aanvraag - de aanvraagdatum staat vermeld op de ontvangstmelding).
  • De tweede renovatiepremie kun je ten vroegste één jaar en ten laatste twee jaar na de eerste aanvraag indienen.
   Let op: Je kunt geen aanvraag meer indienen in de laatste drie jaar van het lopende huurcontract.

  Opgelet: de voorwaarden gelden op het tijdstip van de aanvraag. Het is mogelijk dat je een premie krijgt voor de eerste aanvraag, maar dat je het volgende jaar niet langer aan alle voorwaarden voldoet voor een tweede aanvraag (bv. stijging van het inkomen, nieuwe gezinssituatie). In dat geval kun je geen aanvraag indienen voor de resterende categorieën.

  Procedure

  Je kunt een renovatiepremie pas aanvragen:

  • na de uitvoering van de werken en als je over de nodige facturen beschikt
  • en vanaf het ogenblik dat je de woning zelf bewoont (domicilie) of verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens negen jaar.

  Als je een tweede keer een renovatiepremie aanvraagt, kan dit:

  • ten vroegste één jaar na de datum van de eerste aanvraag
  • en ten laatste twee jaar na de datum van de eerste aanvraag

  Aanvraagformulier

  • De oude renovatiepremie kon je aanvragen tot en met 31 januari 2019. Een tweede aanvraag kun je nog indienen tot en met 31 januari 2021.
  • Verzamel alle nodige documenten en vul het aanvraagformulier en de factuurlijst in. Je vind het formulier voor jouw provincie op de website van Wonen-Vlaanderen (verhuurders vinden daar een apart aanvraagformulier).
  • Je stuurt het formulier, de factuurlijst en, indien van toepassing, ook de andere documenten die op het aanvraagformulier vermeld staan naar naar Wonen-Vlaanderen:
   • Tijdens de periode van coronavirusmaatregelen kan dit enkel met de post. Het postadres staat vermeld op het aanvraagformulier. De aanvraagdatum is de postdatum van jouw brief.
   • Afgifte op kantoor is tijdelijk niet mogelijk. De balies zijn gesloten.
  • Foto's toevoegen is geen verplichting, maar wordt wel aangeraden: hoe meer bewijzen in uw dossier, hoe beter.
  • Je moet GEEN kopie van jouw aanslagbiljet voor personenbelasting bijvoegen. Wonen-Vlaanderen kan jouw inkomen zelf opvragen bij de FOD Financiën.

  Binnen één maand na de aanvraag krijg je een ontvangstbevestiging met je dossiernummer. Hou die eerste brief goed bij.

  Beslissing en uitbetaling

  Wonen-Vlaanderen bekijkt jouw aanvraag. Indien nodig vraagt de dossierbehandelaar bijkomende bewijsstukken op.

  Binnen de acht maanden na een correcte en volledige aanvraag ontvang je een tweede brief met de voorlopige beslissing:

  • Ofwel krijg je een brief met een overzicht van de facturen die in aanmerking komen en een berekening van het premiebedrag.
  • Ofwel wordt jouw aanvraag geweigerd. In de brief worden de redenen voor de weigering vermeld.

  Ga je akkoord met de berekening, dan moet je verder niets doen. Controleer wel of het juiste rekeningnummer op de beslissingsbrief staat vermeld. De uitbetaling gebeurt binnen de twaalf maanden na de aanvraag. Je krijgt daarvoor nog een derde brief van Wonen-Vlaanderen met de definitieve beslissing.

  Ben je het niet eens met de berekening of met de weigering, dan moet je binnen 1 maand na de beslissing beroep aantekenen.

  Ben je het wel eens met de weigering, maar voldoet u op een later moment wel aan alle voorwaarden (inkomen, woning, facturen, ...), dan mag u altijd opnieuw een aanvraag indienen. Kijk eerst goed na of de voorwaarden op dat moment zijn gewijzigd.

  Bedrag

  Het bedrag van de renovatiepremie wordt berekend per categorie van werken en bedraagt 20 % of 30 % van de aanvaarde facturen (excl. btw):

  • De premie bedraagt 30 % van de goedgekeurde facturen (excl. btw) in volgende gevallen. Per categorie is de premie ook beperkt tot € 3 333. Als je een premie aanvraagt voor twee categorieën, ontvang je maximaal € 6 666.
   • Wie als bewoner een inkomen heeft dat lager is dan € 31 550, te verhogen met € 1 650 per persoon ten laste, voor aanvragen in 2019. Men kijkt naar het gezamenlijk belastbaar inkomen van twee jaar voor de aanvraag.
   • Wie de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minimum negen jaar.
  • De premie bedraagt 20 % van de goedgekeurde facturen (excl. btw) in alle andere gevallen. Per categorie is de premie beperkt tot € 2 500. Als je een premie aanvraagt voor twee categorieën, ontvang je maximaal € 5 000.

  Het maximumbedrag van de premie, voor de twee aanvragen samen, is nooit meer dan € 10 000.

  Voorbeeld:
  Je kunt genieten van een premie van 30 % en ontvangt bv. € 6 666 voor de eerste premieaanvraag, dan kun je voor jouw tweede premieaanvraag nog maximaal € 3 334 krijgen.

  Als je een premie van 20 % krijgt, dan kun je voor de eerste premieaanvraag nooit meer dan € 5 000 krijgen. Voor een tweede aanvraag kun je dan nog eens maximaal € 5 000 krijgen.