Stopgezet - Premie voor een condensatieketel voor beschermde afnemers (Fluvius)

Wat

Tot 30 juni 2022 kon een ‘beschermde afnemer’ bij plaatsing van een nieuwe condensatieketel in een bestaande woning of appartement een premie krijgen van Fluvius.

Deze premie is stopgezet sinds 1 juli 2022.
Bepaalde doelgroepen komen wel in aanmerking voor Mijn Verbouwpremie voor gascondensatieketel (met eindfactuurdatum tot uiterlijk 31 oktober 2023).

Voorwaarden

 • U moest een ‘beschermde afnemer’ zijn om in aanmerking te komen voor de premie. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.
 • Deze premie was alleen geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet of waarvoor bouwaanvraag uiterlijk werd ingediend op 31-12-2005.
 • Een aannemer moest de nieuwe condensatieketel plaatsen en factureren.
 • Tot eind 2020 (eindfactuur) moest de nieuwe condensatieketel werken op aardgas, propaan of stookolie. Sinds 2021 (eindfactuur) moest de nieuwe condensatieketel

 • Het aanvraagformulier moest bij Fluvius (de elektriciteitsnetbeheerder) aankomen (met eindfactuur vanaf 1-7-2020) uiterlijk 24 maanden na de eindfactuurdatum.
  Met een eindfactuur tot 30-6-2020 kon u geen premie meer aanvragen.

 • Alle voorwaarden en technische eisen (productlabel B of beter, ...) staan op het Informatieblad 2022 van Fluvius.

Procedure

 • Deze premie kan niet meer aangevraagd worden. U kon deze premie tot 30-6-2022 bij Fluvius aanvragen.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, volgt de uitbetaling binnen de 6 maanden.
 • U kunt de status van uw aanvraag opvolgen in ‘Mijn Fluvius’.

Bedrag

Financieel voordeel

 • Tot eind 2020 (eindfactuur) bedroeg de premie 1.800 euro, met een maximum van 40% van de factuur, per individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie.
 • Vanaf 2021 tot 30-6-2022 (eindfactuur) kon men onderstaande premies krijgen.

  Oude ketel
  op
  Nieuwe condensatieketel
  op
  in aardgasgebiedIn niet-aardgasgebied
  aardgasaardgaspremie van 1.800 euroniet van toepassing
  stookoliegeen premieniet van toepassing
  propaan/butaangeen premieniet van toepassing
  propaan/butaanaardgaspremie van 1.800 euroniet van toepassing
  stookoliegeen premiegeen premie
  propaan/butaangeen premiepremie van 1.800 euro
  stookolieaardgaspremie van 2.500 euroniet van toepassing
  stookoliegeen premiegeen premie
  propaan/butaangeen premie

  premie van 2.500 euro

Op de website van Fluvius kunt u online opzoeken of uw woning in aardgasgebied ligt of niet.

Regelgeving

Energiebesluit van 19 november 2010