Print

Uitbreiden en verplaatsen

Vind je dat de openbare verlichting in je straat of elders te wensen overlaat? Vind je dat er te veel verlichting staat? Staat een verlichtingspaal op een ongeschikte plaats? De uitbreiding van de openbare verlichting, het verwijderen of verplaatsen van armaturen en/of steunpalen kan steeds aangevraagd worden bij de technische dienst van de gemeente.

De gemeente zal bij een aanvraag steeds een offerte vragen aan Fluvius. Deze offerte wordt dan voorgelegd aan het college, dat al dan niet groen licht geeft. In sommige gevallen, vooral bij het verplaatsen van straatverlichting, zullen de kosten door de aanvrager gedragen worden, tenzij het college er anders over beslist.