Subsidie voor een regenwaterput (hemelwaterput)

Wat

De Vlaamse overheid wil stimuleren dat hemelwater (regenwater) gebruikt wordt om toiletten door te spoelen, te poetsen, de wasmachine te laten draaien … Daarom geeft de gemeente een subsidie als je een regenwaterput installeert.

Voorwaarden

  Om in aanmerking te komen voor een subsidie van het Vlaamse Gewest, moet de hemelwaterput aan de voorwaarden voldoen van de verplichte installatie van een regenwaterput.

  De gemeente legt volgende voorwaarden op:

  • Je legt de installatie aan bij een bestaande woning waarvoor een bouwvergunning werd verkregen voor 1 februari 2005.
  • Het volume van de hemelwaterput is in overeenstemming met de aangesloten dakoppervlakte.
  • Je hergebruikt het gecapteerde water door een aangesloten elektrische pompinstallatie met een minimale aansluiting van één toilet of wasmachine.
  • Je creëert geen directe verbinding tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Bij een tekort aan hemelwater moet je de hemelwaterput bijvullen met drinkwater door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk of je zorgt voor een afzonderlijk leidingencircuit voor hemelwater en drinkwater.
  • Je zorgt dat de aftappunten voor regenwater voorzien zijn van een sticker met de aanduiding ‘geen drinkwater’.

  Procedure

  Neem contact op met de milieudienst.

  Wat meebrengen?

  Een ingevuld aanvraagformulier 'hemelwatergebruik' (zie onderaan deze pagina)

  Bedrag

  • voor aansluiting van minimum één toilet of wasmachine: € 150
  • voor aansluiting van minimum één toilet en één wasmachine: € 200
  • voor aansluiting van minimum één toilet, één wasmachine en één extra aftappunt: € 250