Subsidie voor een regenwaterput (hemelwaterput)

Wat

De Vlaamse overheid wil stimuleren dat hemelwater (regenwater) gebruikt wordt om toiletten door te spoelen, te poetsen, de wasmachine te laten draaien … Daarom geeft de gemeente een subsidie als je een regenwaterput installeert.

Voorwaarden

  Om in aanmerking te komen voor een subsidie van het Vlaamse Gewest, moet de hemelwaterput aan de voorwaarden voldoen van de verplichte installatie van een regenwaterput.

  De gemeente legt volgende voorwaarden op:

  • De subsidie wordt toegekend voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij een bestaande woning waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen voor 1 februari 2005.
  • ​d premie wordt éénmalig toegekend aan de eigenaar of de huurder (mits toestemming van de eigenaar) van de woning.
  • Het volume van de hemelwaterput moet in overeenstemming zijn met de aangesloten dakoppervlakte.
  • Het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht door middel van een elektrische pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 toilet of wasmachine.  Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair kunnen gevoed worden.
  • Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput.  Bij een tekort aan hemelwater dient de hemelwaterput met drinkwater bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk ofwel dient een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor hemelwater en drinkwater.
  • De aftappunten voor regenwater moeten voorzien zijn van een sticker of aanduiding met de vermelding: ‘geen drinkwater’.
  • De aanvraag omvat een kopie van de facturen met betalingsbewijs, een plan met opgave van de aftappunten en situering van de hemelwaterput.
  • De aanvraag gebeurt binnen de 12 maanden na plaatsingsdatum, vermeld op de factuur.

  Bedrag

  • voor aansluiting van minimum één toilet of wasmachine: € 150
  • voor aansluiting van minimum één toilet en één wasmachine: € 200
  • voor aansluiting van minimum één toilet, één wasmachine en één extra aftappunt: € 250