Subsidie voor bewoonde zwaluwnesten

Wat

Broedt er een boerenzwaluw in je stal? Hangt er een bewoond huiszwaluwnest onder je dakgoot? Dan wordt jouw gastvrijheid beloond met een subsidie. Zowel de landbouwers als de eigenaars of huurders van huizen in woonwijken komen in aanmerking voor deze subsidie.

Voorwaarden

 • Je doet een aanvraag tussen 1 mei en 15 juni.
 • Het aantal bewoonde zwaluwnesten wordt vastgesteld door een zwaluwkenner:
  • Tussen 1 juni en 15 augustus voor de huis- en / of boerenzwaluw
  • Tussen 1 juni en 1 juli tijdens een avondtelling voor de gierzwaluw
 • Je gebruikt geen chemische insectenbestrijders in de onmiddellijke omgeving van de zwaluwnesten.
 • Je spaart de nesten bij het schoonmaken van de stallen/gebouwen waar de nesten zich bevinden.
 • Je gebruikt geen lakverven op de muren of het plafond, in de nabijheid van de nesten.
 • Je gebruikt enkel een natuurlijk product als je muren of plafond kalkt in nabijheid van de nesten.
 • In de stallen/gebouwen voorzie je voldoende openingen om de toegang voor zwaluwen mogelijk te maken.
 • Je neemt de nodige maatregelen zodat de nesten niet bereikbaar zijn voor katten of andere dieren.

Bedrag

Huiszwaluw/boerenzwaluw

 • € 25 per jaar voor één bewoond nest
 • € 30 per jaar voor twee of drie bewoonde nesten
 • € 40 per jaar voor vier of vijf bewoonde nesten
 • € 50 per jaar vanaf zes bewoonde nesten

Gierzwaluw

 • € 30 per jaar bij minder dan vijf bewoonde nesten
 • € 50 per jaar vanaf vijf bewoonde nesten