Premie voor het aanleggen van een geveltuin

Wat

Een tegeltuin is een smalle groenstrook aan de straatkant, onmiddellijk tegen de gevel van het woning.  In een tegeltuin kan je klimplanten, struiken of eenjarige planten zetten. Je kunt een premie aanvragen voor het aanleggen van een tegeltuin.

Voorwaarden

  • Je hebt toelating van het college van burgemeester en schepenen om een tegeltuin aan te leggen.
  • De planten zijn terug te vinden in het boek ‘Stappen naar een ecologische tuin: aanleg en beheer’ van Velt vzw onder noemer ‘inheems’. Dit boek ligt ter inzage in het gemeentehuis.
  • Je vermijdt stekelige of doornige planten.
  • Je zorgt dat alle voorzieningen van openbaar nut, zoals straatnaamborden, verkeersborden … steeds zichtbaar blijven en bereikbaar zijn.
  • Gemeentelijke diensten en nutsbedrijven kunnen de verwijdering van de tegeltuin eisen ten behoeve van werkzaamheden.

Wat meebrengen?

Een ingevuld aanvraagformulier.

Bedrag

€ 50 per woning