Print

Premie voor activiteiten rond biodiversiteit of duurzaam bouwen

Als vereniging kun je een subsidie verkrijgen voor het organiseren van een activiteit rond biodiversiteit of duurzaam bouwen.

Voorwaarden

 • Enkel geldig voor erkende verenigingen van Rijkevorsel
 • De activiteit moet openstaan voor de ganse bevolking.
 • Voor de geplande activiteit moet promotie worden gemaakt en een exemplaar van het promotiemateriaal moet toegevoegd worden aan de subsidieaanvraag.
 • Bij de subsidieaanvraag wordt een financieel verslag toegevoegd.
 • De subsidie kan nooit meer bedragen dan de gemaakte netto-kosten met een max. van € 50.
 • De vereniging kan slechts 1 keer per kalenderjaar in aanmerking komen voor deze subsidie.
 • Voor elke activiteit kan slechts eenmaal subsidie worden aangevraagd, ook al wordt de activiteit door 2 of meer verenigingen georganiseerd.
 • De subsidie kan niet gecumuleerd worden met andere gemeentelijke subsidies.

Niet-limitatieve lijst van mogelijke activiteiten:

 • organiseren van zoektocht i.v.m. biodiversiteit
 • dag van de biodiversiteit
 • acties voor kerkuil of steenuil
 • acties voor bijen
 • infosessies over ecologisch tuinieren
 • infosessies rond duurzaam bouwen/wonen
 • boswandeling met gids
 • ...

Premie

Max. € 50 per activiteit

Procedure

Aanvraagformulier premie (pdf)