Print

Premie herbruikbare luiers

Wegwerpluiers zijn duur en bovendien milieuonvriendelijk. Hebruikbare of wasbare luiers daarentegen zijn goed voor het milieu en zorgen voor een kleinere ecologische voetafdruk. Het gebruik ervan wordt dan ook aangemoedigd door een premie voor deze milieuvriendelijke luiers.

Voorwaarden

  • De premie wordt eenmalig, per kind, uitbetaald aan de ouders of voogd van het kind dat op datum van de aanvraag ingeschreven is in de bevolkingsregisters als inwoner van Rijkevorsel.
  • ​De aanvraag gebeurt uiterlijk 12 maanden na de geboorte of adoptie van het kind.
  • De aanvraag moet vergezeld zijn van een aankoopfactuur van herbruikbare luiers en accessoires en minimum € 200 bedragen.
  • Het aankoopbewijs mag niet ouder zijn dan 1 jaar.
  • Deze premie is cumuleerbaar met de premie voorzien in het subsidiereglement van Diftar.

Premie

Je hebt recht op een tussenkomst van € 100.

Procedure

E-loket: online aanvraagformulier premie

Aanvraagformulier premie (pdf)