Print

Premie aanleg bloemenweides

Voor de aanleg van een grote bloemenweide van minimum 100 m² kan een subsidie verkregen worden.

Voorwaarden

  • De subsidie geldt voor nieuw in te zaaien of aan te planten percelen van minstens 100 m² gelegen op het grondgebied van Rijkevorsel.
  • Enkel bijenvriendelijke planten en zaden komen in aanmerking.
  • Er moet voor minstens € 50 plantgoed of zadenmengsels worden aangekocht. Meerdere betalingsbewijzen mogen gebundeld worden. De betalingsbewijzen zijn max. 1 jaar oud.
  • De subsidie kan pas gevraagd worden na aanleg van de bloemenweide.

Premie

50 % van de kostprijs voor aankoop van bloemenzaad en grondbewerkingen met een max. van € 125.

Procedure

Aanvraagformulier premie (pdf)