Print

Milieuraad

De milieuraad is een groep van actieve, milieubewuste inwoners en afgevaardigden van verenigingen. Deze groep komt regelmatig bijeen om het milieu- en natuurbeleid van Rijkevorsel te bespreken.

De milieuraad heeft een drieledige doelstelling:

  • het beogen van de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur, het landschap en de natuur in de gemeente
  • de bevoegdheid om de gemeente zowel op eigen initiatief als op verzoek te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid
  • ​het vervullen van een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking.

Wil je lid worden van de milieuraad?

Als je lid wenst te worden, moet je een schriftelijke aanvraag indienen gericht aan de milieuraad. De toestemming van het bestuur van je vereniging moet bijgevoegd worden.

Voorzitter milieuraad: Stijn Leestmans