Print

Milieuraad

De voormalige milieuraad was een groep van actieve, milieubewuste inwoners en afgevaardigden van verenigingen. Deze groep kwam regelmatig bijeen om het milieu- en natuurbeleid van Rijkevorsel te bespreken.

In zitting van 29 april 2019 besliste het college van burgemeester en schepenen om de mileuraad op te heffen en te integreren in de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO).

Volgende doelstellingen inzake milieu gelden nog steeds en zullen in de toekomst besproken worden in de zittingen van de GECORO :

  • het beogen van de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur, het landschap en de natuur in de gemeente
  • de bevoegdheid om de gemeente zowel op eigen initiatief als op verzoek te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid
  • ​het vervullen van een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking.