Print

Kempen2020 - KNO2020

Kempen2020

Het lokaal bestuur tekende op 21 maart 2013 samen met alle 28 andere Kempense gemeenten het Burgemeestersconvenant. Hiermee engageert het lokaal bestuur zich om inspanningen te doen om de CO2-uitstoot op het grondgebied met 20 % te reduceren tegen 2020 (t.o.v. 2011). De inspanningen van de 29 gemeenten worden gebundeld in het streekproject Kempen2020. Meer informatie over het streekproject vind je op www.kempen2020.be.

Naar aanleiding van de ondertekening van het Burgemeestersconvenant dient het lokaal bestuur een gemeentelij​k energie- en klimaatactieplan op te maken. Naast de inventarisatie van de huidige situatie en het definiëren van de uitdagingen voor de gemeente, bestaat het grootste deel van dit plan uit een overzicht van acties die het lokaal bestuur in samenwerking met andere actoren wil uitvoeren. Elk van deze individuele acties draagt bij tot het behalen van de overkoepelende doelstelling om 20 % CO2 te besparen tegen 2020. Het klimaatplan vind je onderaan deze pagina.

 

 

 

Klimaatneutrale Organisatie 2020

Om zelf het goede voorbeeld te geven, engageert het lokaal bestuur zich ook om een klimaatneutrale organisatie te worden tegen 2020.

Met ondersteuning van de Provincie Antwerpen tracht het lokaal bestuur de eigen gebouwen, vloot en openbare verlichting energiezuiniger te maken.