Print

Jouw baasje ook al zindelijk?

De hond is van oudsher de beste vriend van de mens. In België bezit één familie op drie een hond of een kat, niet in het minst omdat het dier een positieve rol speelt op sociaal, affectief, psychologisch en zelfs therapeutisch vlak.

Spijtig genoeg zorgt de normale biologische behoefte van onze huisdieren voor heel wat overlast in onze gemeente, vaak te wijten aan de lakse houding van hun baasjes. Besmeurde schoenen zijn vaak de oorzaak van wrijvingen tussen hondenvrienden en overige voetpadgebruikers, om nog maar te zwijgen over de verontreiniging van speelpleinen, plantsoenen en sportterreinen door hondenpoep, wat een infectiebron vormt voor spelende kinderen.

Kakje?... Zakje!

De baasjes of begeleiders van honden moeten de nodige maatregelen nemen opdat hun troeteldier de voet- en fietspaden, de wandelpaden, de openbare gras- en bloemenperken, de speelpleinen en de parkings, de openbare weg en de huisgevels niet kunnen bevuilen.

Laat de hond wat vallen dan moet het baasje zelf de hondenpoep opruimen. Eén belangrijke vuistregel voor wie met de hond op stap gaat: neem steeds één of meer plastic zakjes mee. Als er zich dan toch een ongelukje zou voordoen, moet de hondenbegeleider meteen de hondenpoep verwijderen met het zakje, het zakje meenemen en in een vuilnisbak gooien.

Jammer genoeg treffen de verenigingen die het zwerfvuil in Rijkevorsel opruimen vaak ook hondenpoepzakjes in het gras of in de beken aan. Het lijkt ons een kleine moeite om het hondenpoepzakje tot de volgende vuilnisbak mee te nemen en deze daarin te dumpen.

Affichecampagne

Met de slagzin ‘Jouw baasje ook al zindelijk?’ voert de gemeente Rijkevorsel campagne tegen hondenpoep. Op verschillende locaties verschijnen er borden om hondenliefhebbers te wijzen op hun plichten. Het ontwerp van deze borden is van de hand van grafisch vormgever Lynn Cox.

Je kunt een gratis affiche afhalen aan de balie van het gemeentehuis en in de Aster Berkhofbibliotheek. De affiches zijn beschikbaar in A4- en A3-formaat. Onderaan deze pagina kun je een digitale versie van de affiche downloaden.

We zijn ervan overtuigd dat met een beetje goede wil vanwege de hondenvriend, het hondenpoep-probleem spoedig uit onze gemeente zal verdwijnen. Samen werken we zo aan een propere gemeente Rijkevorsel!

Honden aan de leiband
poep in het zakje en in de vuilbak
… meer vragen we echt niet