Print

Eikenprocessierupsen

Processierupsen vormen tijdens de warme maanden in het jaar een ware plaag. Ze vreten de eikenbomen kaal en zorgen voor jeukhinder bij de omwonenden.

Hoe herken je een eikenprocessierups?

Eikenprocessierupsen trekken ’in processie‘ naar de bladeren van de boom. Het zijn vooral eikenbomen (inlandse, maar soms ook Amerikaanse) die hun voorkeur genieten. Rond half mei, krijgen de rupsen hun microscopisch kleine brandharen die zorgen voor de nodige jeukproblemen. Vanaf juli groeien de rupsen uit tot onopvallende grijze nachtvlinders. 

Welke problemen veroorzaken de rupsen?

Wie in aanraking komt met de brandharen krijgt de nodige huiduitslag die gepaard gaat met hevige jeuk. Deze klachten verdwijnen meestal zonder behandeling binnen de twee weken. Bij hevige irritatie kan een anti-jeukmiddel eventueel verlichting geven. Gezondheidseffecten ter hoogte van de ogen of de bovenste luchtwegen zijn eerder zeldzaam. Bij ernstige gezondheidsklachten neem je best contact op met de huisarts. 

Meer informatie over de gezondheidseffecten van de eikenprocessierups vind je op www.eikenprocessierups.be.

Wat doen bij overlast?

Indien de haard dicht bij de woning is en dus hinder kan veroorzaken, kun je best een aannemer contacteren die de rupsen zal bestrijden. We raden niemand aan zelf de rupsen te verdelgen, zeker wanneer je geen ervaring hebt in die bestrijding. Je dient zelf een aannemer aan te stellen voor de verwijdering. 

Wat mag je vooral niet doen?

  • de rupsen en nesten aanraken
  • gebruik maken van insecticiden. Deze middelen kunnen schadelijk zijn voor de mens en het milieu en hebben geen effect op de irriterende haren.
  • de rupsen wegspuiten met bijvoorbeeld een hogedrukreiniger. De haren van de rupsen kunnen dan immers via de lucht verspreid geraken. 

Een haard van processierupsen melden

  • Gemeentewegen: Ontdek je een haard van processierupsen op de openbare weg, geef dit dan zeker door aan de gemeentelijke technische dienst 03 340 00 76, technische.dienst@rijkevorsel.be of via het meldingsformulier. Zij sturen op hun beurt een gespecialiseerde aannemer naar de locaties van de processierupsen.
  • Gewestwegen: Ook voor meldingen in de omgeving van gewestwegen, kan contact opgenomen worden met de gemeentelijke technische dienst. Zij zullen deze meldingen doorsturen naar het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV), bevoegd voor de gewestwegen.
  • Privé-domein: Voor haarden op privé-domein dien je zelf een aannemer aan te stellen (zie hoofdstuk 'Wat doen bij overlast?'). Voor contactgegevens van aannemers kun je ook terecht bij de technische dienst. Een uitzondering kan gemaakt worden voor bomen die zich aan de andere kant van de baangracht bevinden en een risico vormen voor de weggebruikers.

Meer info