Print

Acties en groepsaankopen

 Groepsaankoop dakisolatie en groendaken

Tegen 2020 moeten alle daken voorzien zijn van dakisolatie. Bovendien voorziet Fluvius in 2019 nog premies voor dakisolatie. Vandaar dat het lokaal bestuur Rijkevorsel samen met IOK in 2019 een groepsaankoop dakisolatie inricht. Meer informatie en deelnemen kan via www.iok.be/dakisolatie.

De groepsaankoop dakisolatie wordt gecombineerd met een groepsaankoop groendaken. Deze hebben tal van voordelen: ze bufferen het regenwater op het dak, zorgen voor verkoeling tijdens warme zomerdagen, zetten CO2 om in zuurstof en halen fijnstof en NOX uit de lucht. Meer informatie en deelnemen kan via www.iok.be/groendak.

 Tankslag

Het lokaal bestuur Rijkevorsel organiseert in 2019 samen met de buurgemeenten en IOK een gezamenlijke sanering van buiten gebruik gestelde stookolietanks. Meer informatie en deelnemen kan via www.iok.be/tankslag.

 

 Behaag onze Kempen

Elk najaar organiseert de gemeente samen met IOK en enkele natuurverenigingen Behaag onze Kempen. De gemeente wil je graag informeren over inheemse en streekeigen planten en biedt ook heel wat soorten te koop aan. Bestellen is elk jaar mogelijk in de maanden september en oktober. Je kan je bestelling eind november afhalen.

 

 

 De Vlaamse energielening

Via de gemeente kun je voor energiebesparende maatregelen een Vlaamse energielening aangaan als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Je kunt tot € 15 000 renteloos lenen (JKP 0 %) met een termijn voor terugbetaling van maximaal 10 jaar. Alle informatie vind je via www.iok.be/energielening.