Print

Stedenbouwkundige verordening

Stedenbouwkundige verordeningen zijn voorschriften die gelden op het hele grondgebied van de overheid die de verordening afvaardigt. Bijvoorbeeld de Vlaamse 'verordening hemelwaterputten' bepaalt voor heel Vlaanderen onder andere wanneer je bij een nieuwbouw een regenwaterput moet installeren en hoe groot die moet zijn. 

Rijkevorsel heeft tot op heden geen gemeentelijke verordening specifiek voor zijn grondgebied.