Aanvraagformulier materiële ondersteuning

Het lokaal bestuur Rijkevorsel beschikt over verschillende materialen waarvan erkende verenigingen en gebuurten gebruik kunnen maken. Principieel kan geen materiële medewerking worden verleend aan privé-initiatieven, commerciële initiatieven of activiteiten van bedrijven.

De aanvraag dient te gebeuren minimum één maand en maximum zes maanden voor de datum van een activiteit.

Neem voor meer info contact op met het evenementenloket: evenementen@rijkevorsel.be - 03 340 00 53.

 

 
1 Begin 2 Materialen 3 Voltooid
Informatie evenementen aan vraag materiaal
De aanvraag dient te gebeuren minimum 1 maand en maximum 6 maanden voor de datum van een activiteit. Aanvragen die hier niet aan voldoen, kunnen geweigerd worden door het bestuur.
De gewenste leveringsdatum is niet bindend voor de gemeente. De werkelijke datum hangt af van de planning van de gemeentelijke diensten en de verhuring van de materialen.
De gewenste ophaaldatum is niet bindend voor de gemeente. De werkelijke datum hangt af van de planning van de gemeentelijke diensten en de verhuring van de materialen.
Contact