Containerpark

Algemeen

Adres

Recyclagepark ‘De Meiren’
Ambachtsweg, 14
2310 – Rijkevorsel
Tel : 03/340.00.88

Boven

Toegangskaart

Sinds 1 juli 2007 is het containerpark enkel toegankelijk via een toegangskaart. Deze kaart kan aangekocht worden op de receptie van het gemeentehuis.
Kostprijs:
- 2,00 euro voor de 1ste kaart
- 5,00 euro voor een 2de kaart

Openingsuren

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

gesloten
8.00 - 12.00 / 12.30 - 19.00 u
8.00 - 12.00 / 12.30 - 15.30 u
8.00 - 12.00 u
8.00 - 12.00 / 12.30 - 15.30 u
8.00 - 14.00 u

Boven

Sluitingsdagen

Het recyclagepark is gesloten op maandag, zon- en feestdagen.
Bijkomende sluitingsdagen worden bekendgemaakt via het gemeentelijk informatieblad.

Boven

Afvalstoffen

Wat mag worden aangevoerd op het recyclagepark :

autobanden (4 per voertuig per dag)
bouw- en sloopafval
papier/karton
wit glas
gekleurd glas
vlak glas
huishoudelijke plastic (kunststoffen)
gemengde metalen (ijzer)
textiel en lederwaren
klein gevaarlijk afval (KGA)
afvalolie
PMD (Plastic flessen, Metalen verpakkingen en Drankkartons) (in blauwe zak)
piepschuim (isomo)
asbestcementplaten
houtafval
afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA)
grof vuil
herbruikbare goederen
rookmelders
tuinafval:
- boomstronken
- grof snoeihout
- fijn tuinafval
- grasmaaisel

Boven

Wat wordt niet aanvaard op het recyclagepark :

gewoon huisvuil (huisvuilzak)
olievaten
niet gesorteerd afval
gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen
krengen van dieren en slachtafval
afvalstoffen die vrije asbestvezels bevatten
risicohoudend medisch afval
niet-vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.

Boven

Extra diensten

Het loket in het gemeentemagazijn is gesloten. De taken van het loket worden voor een groot gedeelte overgenomen door de parkwachters op het containerpark. Dit wil o.a. zeggen dat u voor volgende diensten terecht kan op het containerpark:

- aankoop van huisvuilzakken (PMD en biozakken);
- afhalen van rattenvergif;
- aankoop van compostvaten, compostbakken en wormenbakken;
- het aanvragen van een ophaling voor grofvuil, snoeihout en oude metalen;
- het ophalen en terugbrengen van het materiaal voor de zwerfvuilinzameling;
- het afhalen van verkeersborden voor parkeerverbod voor een verhuis (voor het aanvragen van een parkeerverbod dient u wel langs te komen op het gemeentehuis bij de dienst mobiliteit);

Let wel dat dit enkel kan tijdens de openingsuren van het containerpark.

De betalingen gebeuren met de badge van het containerpark, die u ter plaatse met uw bankkaart aan een terminal kan opladen.

Boven

Terug